Импортиране на профили на компании и агенти от каналните мениджъри

Променена на: Mon, 9 ян, 2023 в 10:32 AM

Print

За импорта на резервации през каналния мениджър имате две възможности по отношение на информацията за Компания/Агент. Не всички канали могат да предоставят информация за Компанията/Агента, но резервациите от глобалните дистрибуционни системи съдържат подобни данни.

Канал-към-компания

 • Информацията за ОТА канала (профила) се попълва в полето Компания. Може да свържете съществуващ профил на компания с ОТА и към всяка резервация от канала ще се прикачи съответния профил на Компания в полето "Компания".

Агент и Компания

 • При този режим данните за ОТА канала се попълват в полето "Агент" и ако резервацията за корпоративни гости има също налична фирмена информация, тя ще се попълни в полето "Компания".

За да реализираме този режим, добавихме две полета към екран "Компания" - IATA и Код за търсене на канален мениджър.  Използвайте първия, за да въведете IATA номер на Агента, когато няма друг надежден идентификатор.

Ето още подробности за настройката и свързания с нея режим:

Поведението на системата зависи от настройката "Съответствия на компании":

 • Канал-към-компания (v1) – ОТА канала се отнася за Компанията в резервацията;
 • Съответствия на агенти и компании (v2)– режим, който може да попълни информацията за Агента и Компанията в резервацията;
  • В 'Съответствия на компании', отнасящи се за съответствията на Порталите/ОТА каналите, изберете Агента по подразбиране за всеки от тях.

Обработката на XML при Съответствия на агенти и компании (v2)

Агенти

 • Ако няма информация за Агента в XML - информацията за Агента по подразбиране, както е посочено в Съответствието на компанията, се прехвърля към резервацията.
 • Ако заедно с XML получим информация за Агента и същият има идентификатор (IATA или друг код) - съответният Агент може да бъде намерен по едно от тези полета: Код за търсене на канален мениджър, IATA, ДДС номер;
 • Ако не можем да го намерим, системата АВТОМАТИЧНО създава профил на Агента. Генерира се задача.
 • В случаите, когато XML съдържа информация за Агента, но липсва идентификаторът (IATA или друг код)  – резервацията остава без Агент и се генерира задача. Същото се отнася и за случая, когато системата намира повече от един Агент за съответния IATA/Код.

Компании

 • Ако XML съдържа информация за Компанията и нейния идентификатор, системата ще потърси тази Компания в Clock PMS+ по следните полета: Код за търсене на канален мениджър, IATA, ДДС номер;
 • Ако бъде намерена, данните за Компанията се прехвърлят към резервацията.
 • Ако не бъде намерена или е намерена повече от една Компания, резервацията остава без Компания и се създава задача. Същото се отнася и за случая, когато има данни за Компанията, но липсва идентификаторът (ДДС номер, код или друго подобно).
 • Моля, обърнете внимание, че за разлика от Агентите, Компаниите НЕ се създават автоматично.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница