Актуализация на Clock PMS+ (29 Mar 2022)

Променена на: Wed, 14 септ, 2022 в 3:23 PM

Print

Adyen v2

Разработихме нова и подобрена интреграция с платежния оператор Adyen.

Новата инмплементация дава следните нови функционалности:

 • Възможност за ползване на Adyen в модул Автоматични плащания.
 • Възможност за ползване на Adyen в новaта Онлайн Чек-ин апликация.
 • Нова имплементация за Алтернативните Платежни Методи чрез интерфейса "Drop-in" за сметка на спрения от поддръжка "HPP"
 • Управлението на ПОС терминалите не изисква Clock IoT устройство.
 • Омни-ченъл трансакции - токенизиране на терминала и по-късни операции с този токън: плащане, възстановяване на сума, пре-оторизация, релийз.
 • Обработка на бакшиш въведен на самия ПОС терминал

Важно: Всички клиенти, вече използващи Адиен версия 1 ще бъдат мигрирани към весия 2. Моля свържете се с нашия отдел поддръжка за повече инфромация и насрочване на миграцията. За съжаление, няма възможност за миграция на старите данни за кредитни карти, към новата имплементация. По тази причина, може да се наложи да ползвате и стария, и новият интерфейс за известно време. В такава ситуация, изключете старият от гаранционните политики, за да не се използва за нови плащания.

Ето и пълен списък с функциите:

Свързани с ПОС терминала:

 • Плащане. Особеност: не добавя токъни в резервацията.
 • Преоторизация. Особеност: не добавя токъни в резервацията.
 • Токенизиране на карта. Използва нулева преоторизация.
 • Кепчър на преоторизация. Омни-ченъл операция.
 • Освобождаване на преоторизация. Омни-ченъл операция.
 • Възстановяване на сума. Омни-ченъл операция.
 • Плащане с токън от терминала. Омни-ченъл операция.
 • Преоторизация с токън от терминала. Омни-ченъл операция.
 • Кепчър на преоторизация с токън от терминала. Омни-ченъл операция.
 • Освобождаване на преоторизация с токън от терминала. Омни-ченъл операция.
 • Възстановяване на сума на омни-ченъл плащане направено с токън от терминала. Омни-ченъл операция.
 • Обработка на бакшиши въведени на ПОС терминала при плащането
 • Обработка на различни валути

eCommerce/MIT:

 • Плащане (директно или с токън). Автоматично токенизира картата.
 • Токенизиране на карта
 • Преоторизация - директна или с токън. Автоматично токенизира картата
 • Кепчър на преоторизация (директна или с токън)
 • Освобождаване на преоторизация (директна или с токън)
 • Възстановяване на сумата на директно плащане или плащане с токън
 • Операции с различни валути.
 • 3D Secure при Плащане - при трансакции в присъствието на клиента (ОРС, MyBooking Portal, Киоск)
 • 3D Secure при Токенизация - при трансакции в присъствието на клиента (ОРС, MyBooking Portal, Киоск, Селф Чек-Ин)

Детайлна информация за настройките на Адиен може да намерите в нашите сервизни статии.

Раздели по Компания & Раздели по Агент

Добавихме две нови позиции в резервацията посредством които автоматичните начисленията на резервацията могат да бъдат разделени в две фолиа на резервацията - фолио на компания/агент и фолио на госта. 

Начисленията от тарифата (тарифа, тарифен пакет и тур. такса) се начисляват във фолиото на компанията/агента, а останалите начисления, които не са свързани с тарифата (напр. 'Дневни начисления') остават във фолиото на госта.

За разлика от другите две опции (трансфер на начисления), тук разделянето на начисленията се случва в рамките на резервацията като слагаме автоматично 'Получател' на всяко от фолиата - Компания/Агента и Госта.

Ако промените тази опция за вече създадени резервации, начисленията няма да бъдат трансферирани автоматично и ще видите съобщение от типа "Съществуващите начисления НЯМА да се прехвърлят автоматично.". Въпреки това опцията ще бъде взета предвид при нови начисления - например при промяна на престоя на резервацията или добавяне на 'Дневни начисления'.

Други подобрения

 • Запиши кредитна карта без проверка - за тези от вас, които използват услугите на платежни оператори, но не могат да запишат ръчно виртуални карти (генерирани от различни ОТАs - e.g. Booking.com) в резервацията поради тяхната специфика и в частност валидност, добавяме бутона Save card without check.С него вие можете да запазите такъв тип карти като наши С3 карти и да ги използвате впоследствие при различни платежни операции - плащане, преоторизация.

 • Екран 'В хотела / Очавани мероприятия' - при по-голям обем мероприятия справката се бавеше, затова променихме поведението и. В тази справка вече бихте могли да видите мероприятията чиято дата на пристигане е през следващите 14 дни, както и тези чието заминаване е след текущата дата. За мероприятия с по-далечна далечно пристигане, а и за повече конкретика бихте могли да използвате нашето многофункционално търсене на мероприятия.
 • Туристически данък- нова опция 'Добави описание на калкулацията в текста' - Добавихме нов бутон в настройкате за тур. данък свързан с визуализацията на текста на начислението в документите.

Чрез него можете да покажете точна разбивка на тур. данък и детайлно описание на самата калкулацията в разпечатката. Като по този начин във фактурите количеството и цената на сити таксата биха били по-ясни.

Моля, имайте предвид че след като активирате настройката тя няма да се отрази във вече съществуващите отворени документи, ако желаете да актуализирате текста можете да използвате 'Начисли тарифата отново'.

Пример: начисление за 5.00 EUR x 1.0 = 5.00 EUR, вместо стандартния текст ще видите: tourist tax 2,00 EUR per night + 2 adults * 1,00 EUR + 2 children * 0,50 EUR = 5.00 EUR

Важно: За да се вижда детайлната разбивка, не трябва да имате 'Текст при отпечатване' заложен в настройките на тур. данък.

 • Одит на Фолиа - ToDo Задачи - За да избегнем натрупването на голямо количество сходни ToDo задачи към конкретно фолио променихме поведението на Фолио одита. Дневната автоматична проверка за проблемни фолио ще създава нови задачи, както досега, но едновременно с това ще изтрива всички стари аналогични таскове свързани с дадено фолио.
 • ПОС - право 'Начисление - свободен модификатор' - по подобие на правото 'Начисления - ръчно начисление' направихме ново право за нуждите на ПОС-а ограничаващо добавянето на къстъм модификатори. Потребителите за които това право не е предоставено не биха могли да добавят къстъм модификатори в сметките. 

Забележка: Правото е предоставено автоматично на всички потребители, които са имали 'Начисления – ръчно начисление'.

Отстранени конфликти

 • ПОС - Меню Групи: Отсранихме проблем с меню групите чиито икони, цветове, сортиране, т.н. се объркваха при мулти акаунт среда.
 • Не можеше да се издава Сторно за документи, в които има усвоен депозит по новия модел (Приспадане на начисленията)
 • Справка 'Прогноза и темп на заетостта/приходите' - справката дублираше ревеню от блоковете
 • Прехвърли към... - функцията за трансфериране на плащания между различни фолиа не предлагаше затворени документи
 • Използвай депозит от - функцията за усвояване на депозит чрез трансфер на плащания не предлагаше надплатени фолиа
 • RoomCloud - допълнителни услуги не се отразяваха коректно при получена модификация на резервацията. Понякога това водеше до дублиране на начисленията без да има нужда.

API

 • Нови параметри за възрастни и деца (API) - нови параметри в endpoint: rates_availability, позволяващи правилно изчисление на тарифи По Гости и Офсети по гости.
 • Нова точка за цени на блока (АПИ)
 • Компании (API) - 'branch'; 'iata'; 'channel_manager_search_code' са вече налични.

Интеграции

 • Ажур експорт
 • Бизнес навигатор - подобрения на експорт 

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница