Персонализация на съдържанието

Променена на: Tue, 21 май, 2024 в 8:24 AM

Print

Езици и описания - преводи

Освен изображенията и общия дизайн на BookDirect, текстовото съдържание също е от огромно значение, за да могат гостите да вземат информирани решения и да са наясно с всички правила и условия.

Отидете на раздел Уеб-> BookDirect Настройки->секция 'Езици и описания - преводи', за да видите различните елементи, за които трябва да се създаде съдържание.

  • Езици (1) - когато кликнете върху тази връзка, ще бъдете пренасочени към раздела Езици в Настройките, който е достъпен и чрез Настройки->Всички настройки->Съдържание->Езици, откъдето можете да добавяте различни езици, които да се предлагат в BookDirect. Гостите ще могат да избират на кой език да използват BookDirect. Този език ще бъде прикрепен към профила на госта и всички имейли от Guest Mailer ще бъдат изпращани на този език (стига да имате шаблон за имейл на този език).
  • Общи преводи (2) - Менюто Общи преводи е вашият „център“ или „контролен център“ за вашето текстово съдържание (с изключение на имейли).
  • Език по подразбиране (3) - в случай че използвате няколко езика, изберете кой от тях ще бъде този по подразбиране - този, на който BookDirect ще се отваря първоначално.
  • Преводи приложения (4) - ще бъдете пренасочени към центъра за промяна/превод на различните етикети и текстове на BookDirect

Добавяне на описания

Когато сте в екрана Общи преводи, може да добавите описания за най-важните елементи на BookDirect, видими за гостите:

  • Тарифи - преминете към раздела 'Тарифа - описание/превод'. Можете да добавите описание за всяка тарифа, за да предоставите повече информация например какво включва тарифата, прилага ли се туристически данък и т.н. Освен това можете да добавите и 'Име на екран/при отпечатване' на тарифата. Това ви позволява да използвате кодове за служебни цели, докато гостите виждат правилното име. Например вашата тарифа може да се нарича "HB" вътрешно, но гостите ще виждат "Полупансион".

  • Типове стаи - преминете към раздел 'Тип стая - описание/превод'. Подобно на горното можете да въведете описание на типа стая (колко е голяма, какви удобства са на разположение и т.н.) и Име на екран/при отпечатване (DBL->Double Room).
  • Начисление - шаблони - преминете към раздел 'Шаблон за начисление - описание/превод '. Подобно на горното можете да въведете описание и Име на екран/при отпечатване за шаблони за начисление, които предлагате като допълнителна услуга за закупуване в BookDirect.
  • Гаранционни политики - преминете към раздел 'Гаранционна политика - описание/превод'. Подобно на горното можете да въведете описание и Име на екран/при отпечатване за различните гаранционни политики. Описанието на гаранционната политика е изключително важно, тъй като то не само очертава условията за гарантиране за избраната тарифа (изисква ли се гостът да предостави данни за кредитната си карта, трябва ли да извърши плащане в момента на резервацията и колко и т.н. ),  но също посочва условията за анулиране на тази тарифа. Както гаранцията, така и условията за анулиране са информация, с която гостът трябва да бъде ясно запознат, поради което е важно да се добавят тези описания.
  • Без гаранция - описание, когато резервация е направена на тарифа, която не изисква гаранция.
  • Политика на хотела - преминете към раздел 'Потвърждение на резервация - политика на хотела', за да въведете Политика на хотела (вашите Общи условия). Този раздел е изключително важен, тъй като в него трябва да бъдат описани всички ваши общи условия, приложими за всички гости, независимо от резервираната тарифа, например времето за настаняване и напускане на хотела, работното време на рецепцията, политиката за домашни любимци, политиката за пушене и много други.

Къде в Уеб резервационната система се визуализират тези описания?

Описания на типовете стаи

Гостите могат да видят описанията на типовете стаи още на стъпка 2 "Стаи" на BookDirect. Те ще трябва да кликнат върху стрелката, така че описанието да се покаже.

Описания на тарифите

Те се виждат на стъпка 3 "Тарифи" на BookDirect. Отново е необходимо да кликнат върху стрелката, за да се визуализира пълният текст. 

Описания на шаблоните за начисление

Те са видими на стъпка 4 'Услуги' на BookDirect.

Гаранционна политика/Без гаранция

Те са видими на стъпка 5 'Завършване' на BookDirect.

Политика на хотела

Видима е на стъпка 5 'Завършване' на BookDirect.


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница