Конструктор на линкове

Променена на: Tue, 31 окт, 2023 в 7:33 AM

Print

Предлагането на специални тарифи и пакетни цени на вашия уебсайт се превърна в задължителен елемент за осигуряване на висока конверсия на директните резервации и открива възможности за по-гъвкави предложения. Понякога обаче гостите могат да се объркат относно това какво е включено, какви са условията или просто кога са приложими. 

Осигуряването на възможно най-безпроблемното преживяване на гостите при резервиране на такива оферти гарантира, че гостите са добре информирани за това, което резервират, за свързаните условия, ускорява целия процес, като в крайна сметка оставя положително усещане у гостите за преживяването им на вашия уебсайт.

Конструктор на линкове

Конструкторът на линкове е един от най-мощните инструменти, които можете да използвате заедно с онлайн резервационната система, за да увеличите драстично директните резервации и конверсиите през уебсайта си. Той ще бъде особено полезен в случаите, когато имате много различни оферти с предварително зададени условия, тъй като ще трябва само да конфигурирате линка, предварително зареден с тези условия и просто да го добавите на уебсайта си или да го използвате в имейлите си. 

Когато гостите последват линка, всички стойности, които сте задали в него, ще бъдат автоматично заредени в онлайн резервационната система и гостите директно ще видят приложимите оферти, без да е необходимо сами да въвеждат каквито и да било данни, което естествено гарантира по-малко грешки и по-нисък процент на отказ от резервация.

Няколко примера, в които конструкторът на линкове идва на помощ:

 • Имате специална ценова оферта за престой между 2 май и 6 май. Можете да създадете линк, зареден с тези дати, и да възложите на вашия уеб разработчик да вмъкне линка в бутон за специална оферта на вашия уебсайт. Когато гостите кликнат върху бутона, те ще бъдат пренасочени към онлайн резервационната система с вече попълнени тези дати.
 • Давате възможност на фирмата сама да създава резервации през онлайн резервационната система на специално договорени тарифи/цени. Можете да създадете линк с предварително зареден код на тяхната фирма и да изпратите линка по имейл на лицето за контакт в тази фирма. Когато последват линка, те ще видят само тарифите, прикрепени към техния фирмен профил
 • Създайте линк, който да използвате в кампаниите си в социалните мрежи.
Забележка: Моля проверете ТАЗИ уеб страница, за да видите примери на линкове създадени през Конструктора (бутони 'Book specific room' и 'Book specific rate').

Настройки

За да конфигурирате линк: 

 • отидете в менюто Уеб-> BookDirect настройки-> секция Конструктор на линкове.

 • Щракнете върху 'Конструктор на линкове' (1), което ще отвори прозореца за конфигуриране:

Тип линк

Можете да генерирате 3 типа линк:

 • URL - обикновена връзка, която може да се използва в имейли, чат, кампании в социалните мрежи и др.
 • HTML Линк - HTML код, който ще създаде бутон за навигация към дълбоката връзка. Тази връзка може да се използва във вашия или в други уебсайтове.
 • HTML бутон - HTML код, който ще създаде бутон за навигация към дълбоката връзка. Той може да се използва само на вашия уебсайт, където е интегриран BookDirect.

Стойности на линка

 • Престой (3) - въведете периода на престоя, който трябва да бъде предварително зареден в линка.
 • Възрастни / Деца (4- въведете дали връзката трябва да бъде заредена с броя на възрастните и децата.
 • Бонус/Фирмен/Блок кодове (4) - въведете дали линкът трябва да бъде зареден с определен код. Повече информация за кодовете можете да намерите ТУК
 • Типове стаи (5) - изберете типа/типовете стаи (ако има такива), които ще бъдат предварително заредени в линка.
 • Тарифи (6) - изберете тарифата/тарифите (ако има такива), която/които ще бъде/бъдат предварително заредена/и във връзката.
 • Език (7) - изберете езика, който ще бъде зададен за линка. Прилага се за типове връзки URL и HTML.
 • Текст на линка (8) - въведете текста, под който ще бъде поставена хипервръзката. Приложимо за типовете HTML Link и HTML Button.
 • Пропусни първа стъпка (9) - изберете, ако искате гостите да бъдат пренасочени към страницата за избор на тип стая/цена веднага. Ако е изключено, гостите ще бъдат насочени към първата страница на BookDirect, откъдето евентуално могат да променят стойностите (период на престой или код). 
 • След като зададете стойностите, ще се генерира линк (10), която можете да копирате и да използвате в имейлите си или да предоставите на уеб дизайнера си, за да я вмъкне в уебсайта ви.

Примери

Ето няколко примера за завършени линкове, използващи един или повече параметри.

 • room_type_ids=[ID НА ТИП СТАЯ]

Добавен е само един тип стая:

https://sky-eu1.clock-software.com/spa/pms-wbe/#/hotel/12***?room_type_ids=29578

Добавени са няколко типа стаи:

https://sky-eu1.clock-software.com/spa/pms-wbe/#/hotel/12***?room_type_ids=29580%2C29578%2C29579
 • rate_ids=[ID НА ТАРИФА]

Добавена е само една тарифа:

https://sky-eu1.clock-software.com/spa/pms-wbe/#/hotel/12***?rate_ids=421392

Добавени са няколко тарифи:

https://sky-eu1.clock-software.com/spa/pms-wbe/#/hotel/12***?rate_ids=421396%2C421392%2C427294%2C427289
 • arrival=[ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ ВЪВ ФОРМАТ: 2022-12-27]&departure=[ДАТА НА ЗАМИНАВАНЕ ВЪВ ФОРМАТ: 2022-12-30]
https://sky-eu1.clock-software.com/spa/pms-wbe/#/hotel/12***?arrival=2022-12-27&departure=2022-12-29
 • bonus_code=[БОНУС КОД] - с помощта на този параметър бонусният код ще бъде предварително зареден в линка, съответно, в BookDirect. Можете да замените bonus_code с company_code или block_code, ако искате да генерирате линк с тези други видове кодове. Моля, не забравяйте: тарифите, скрити зад бонус код, трябва да бъдат публикувани в BookDirect. Тарифите, свързани с код на фирма или блок код, не е необходимо да бъдат публикувани.
https://sky-eu1.clock-software.com/spa/pms-wbe/#/hotel/12***?bonus_code=PROMO23
 • submit=true - това е бутонът "Пропусни първа стъпка" в конструктора на линкове. Той ще прескочи първата стъпка (страницата на календара). Трябва да бъде активиран само ако линка ви съдържа дати на пристигане и заминаване. Ако е деактивиран или линка ви няма зададени дати на пристигане и заминаване, гостите винаги ще попадат на първата стъпка (страницата с календара).
https://sky-eu1.clock-software.com/spa/pms-wbe/#/hotel/12***?arrival=2022-12-27&departure=2022-12-30&submit=true
 • language=[ДВУБУКВЕН КОД НА ЕЗИК] - изберете езика, на който ще се отваря BookDirect. Ако не е избран, ще се зареди езикът по подразбиране на BookDirect.
https://sky-eu1.clock-software.com/spa/pms-wbe/#/hotel/12***?language=en

Пример за линк с няколко параметъра

Ето пример за линк, създаден чрез Конструктора на линкове, който използва следните параметри: тип стаи, тарифи, пристигане/заминаване, пропускане на първата стъпка

https://sky-eu1.clock-software.com/spa/pms-wbe/#/hotel/12***?arrival=2022-12-26&departure=2022-12-29&room_type_ids=29580%2C29578&rate_ids=421396%2C421392&submit=true

Забележка: Ако използвате Инлайн интеграция, можете да добавите URL адреса на страницата, в която сте вградили онлайн резервационната система, в полето "Уебсайт URL по подразбиране". По този начин генерираният линк използва URL адреса на вашия уебсайт, вместо нашия външен адрес (https://sky-eu1.clock-software....).

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница