Онлайн Резервационна Система - Настройки

Променена на: Mon, 20 ноем, 2023 в 9:57 AM

Print

Онлайн  резервационната система е най-мощният ви инструмент за стимулиране на директните резервации и намаляване на дела на ОТА резервациите, които естествено носят по-малка печалба и включват трета страна в отношенията между вас и госта

Максималното увеличаване на директните резервации е цел, върху която всеки хотелиер трябва да се фокусира - носи повече приходи, позволява по-директна връзка с госта и предоставя гъвкавост за ъпселинг.

Разбира се, нищо от това не би било възможно без Онлайн резервационна система, която да осигури безпроблемно и информирано потребителско преживяване.

Ако погледнем към индустрията за търговия на дребно, проучванията показват, че близо 200 млрд. долара се губят поради сложни платежни процедури, а хотелиерските и PMS решенията са си взели поука от това.

BookDirect е създаден, отчитайки всичко това, както и най-нови тенденции - той е удобен за мобилни устройства, позволява бързо и безпроблемно потребителско изживяване, поддържа всички видове опции за плащане и може да се персонализира.

По-долу ще разгледаме различните възможности, с които разполагате за конфигуриране на BookDirect и какво правят те.

Конфигурация

Всички конфигурации на Онлайн резервационната система се извършват от меню Уеб->BookDirect настройки. Настройките са разделени на различни секции и  ще ги разгледаме секция по секция.

Общи

 • Активирай ОРС V2 (1) - активира Онлайн резервационната система v.2.

Важно: Ако сте използвали нашата "традиционна" ОРС, все пак трябва да промените всички интеграционни линкове на уебсайта си.

 • Линк на запитване за резервация към ОРС V2 (2) - ще зададе линковете в запитванията за резервация да сочат и водят гостите към Онлайн резервационната система v2.

Важно: Ако сте използвали нашата стара ОРС, линковете във вече изпратените запитвания ще сочат към традиционната версия. Имате две възможности за действие:

 • Изпратете нови запитвания, които да съдържат актуализирания линк към версия 2, до всички гости
 • Да поддържате активни както традиционната, така и v.2 версията, докато не се изчерпят запитванията, които сочат към традиционната версия.

Запитванията, изпратени след избирането на тази опция, автоматично ще сочат към версия v.2. 

 • Макс стаи/резервационни единици с едно щракване (3) - въведете колко стаи от определен тип стая и цена може да резервира един гост в рамките на една сесия. Ако се зададе стойност "1", гостите могат да добавят само 1 стая от дадена комбинация тип стая/тарифа в кошницата си и трябва да започнат от стъпка 1, за да добавят още. 

Забележка: Във всеки момент гостите могат да започнат от стъпка 1, за да добавят още стаи от същия или друг тип стая и/или тарифа в количката си за пазаруване.

Гости

 • Възраст деца (4) - определете възрастовия диапазон на децата (ако е приложимо). Ако гостите въведат броя на децата в BookDirect, те ще бъдат подканени да изберат детската възраст. Това е важно, тъй като може да окаже влияние върху ценообразуването.

 • Скрий полето за деца (5) - изберете, за да скриете полето за въвеждане на бройка деца. Имайте предвид, че в този случай ще се подават 0 деца към резервацията, калкулациите, рестрикциите и т.н. Изключение от това правят резервациите през оферти. Тези резервации ще се създадат с толкова деца, колкото, предварително са попълнени в офертата за резервация.
 • Питай за гости на първия екран (6) - по подразбиране на първата стъпка гостите въвеждат само датите си на пристигане и заминаване и въвеждат възрастни и деца едва след като са избрали предпочитания тип стая и са на екрана за избор на цена. Активирането на тази настройка ще позволи на гостите да въвеждат Възрастни и Деца на първата стъпка заедно с периода на престой. Това ще доведе до филтриране на типовете стаи и цените въз основа на техните ограничения и гостите ще виждат продукти, съответстващи на избраната от тях заетост.
 • Макс. брой гости/възрастни за стая (7) - работи в комбинация с "Питай за гости на първия екран". Можете да определите максималния брой гости на най-голямата си стая и колко от тях могат да бъдат възрастни. Това ще създаде падащо меню, от което гостите трябва да изберат, вместо ръчно да въвеждат стойност.

Уебсайт интеграция

Поведението на BookDirect е само част от процеса на предоставяне на безпроблемно преживяване на гостите при правене на резервация на вашия уебсайт. Друга важна част е начинът, по който BookDirect е интегриран ъв вашия уебсайт. Моля, разгледайте ТАЗИ изчерпателна статия за възможностите за интеграция.

Конструктор на линкове

Конструкторът на линкове е много полезен инструмент, с който разполагате, за да направите повече директни резервации. Моля, проверете ТАЗИ статия за повече информация относно конструктора на линкове.

Пристигане

Чрез настройките в този раздел контролирате кога може да бъде денят на пристигане на дадена резервация.

 • Дни предварително (1) - контролира колко дни предварително може да бъде денят на пристигане. Ако  е зададено 0, гостите могат да създават резервация за текущия ден. Ако е зададено 1, най-ранният позволен ден за тяхното пристигане е следващият ден.
 • Краен час (2) - Настройте 'Краен час', за да ограничите получаването на резервации след този час. Тази настройка работи в комбинация с  'Дни предварително'. 

Пример: Ако зададете 'Дни предварително': 0 и 'Краен час': 19:00 - това означава, че може да получавате резервации за днес, но след 19:00 часа (местното време на хотела) резервации за днес не са позволени.

ОРС тарифи

 • Сортиране на продукти (1) - изберете как продуктите да бъдат сортирани в ОРСМоже да изберете от 3 възможности: По цена - възходящ ред – цените ще бъдат подредени от най-ниската към най-високата; По цена - низходящ ред – цените ще бъдат подредени от най-високата към най-ниската; По сортировка на тарифите - използвайте собствена сортировка, за да подредите тарифите и стаите по ваше желание.
 • Покажи бонус/фирмен/блок код (2) - Изберете дали желаете да показвате някоя от тези кутийки на първата стъпка на BookDirect, позволявайки на гостите да въведат кода, който имат. Повече информация може да прочетете в Използване на Бонус кодове и Етикети; Код на Компания за BookDirect; Мероприятия - Блок Кодове

ОРС допълнителни услуги

Чрез този раздел контролирате кои (ако има такива) допълнителни услуги ще предлагате в BookDirect и как те следва да се калкулират.

Веднъж като щракнете върху линка, ще бъдете отведени към списъка с Шаблоните за начисление, за да изберете кои да се предлагат в BookDirect и как да се калкулират :

 • (1) - изберете, за да публикувате в BookDirect.
 • (2) - изберете, ако услугата трябва да бъде таксувана на ден. Ако не изберете опцията, услугата ще бъде начислена само на датата на пристигане.
 • (3) - Изберете ако ще позволите на гостите да изберат за кой ден или дни от престоя ще използват услугата.
 • (4) - изберете как да бъде калкулирана - На стая; На гост; На възрастен; На дете.

Забележка: Ако изберете "На гост", "На възрастен" или "На дете", гостите ще могат да изберат количеството на услугата. Например, ако услугата "Наем на велосипед" е зададена като "На гост" и в резервацията има трима гости, гостите ще могат да изберат дали искат да резервират един, два или три велосипеда.

 • (5) - ако не желаете да предлагате тази услуга на гости, които са резервирали определена тарифа - например не желаете да предлагате закуска на гости, които са резервирали тарифа Bed&Breakfast, можете да изберете тарифите, за които тази услуга ще бъде изключена.

ОРС гаранционна политика

 • Гаранционна политика по подразбиране - тази настройка може да се разглежда като настройка за подсигуряване. Можете да изберете опция за гаранция по подразбиране за BookDIrect, която ще бъде приложима за тарифи, които са публикувани в BookDirect, но в тях няма избрана гаранционна политика

Изглед/Изображения/Езици и описания - преводи

Тези три раздела са свързани с персонализирането на съдържанието, дизайна и брандирането на BookDirect. Моля, разгледайте ТАЗИ изчерпателна статия за възможностите за брандиране, с които разполагате, и ТАЗИ статия по отношение на съдържанието.

Маркетинг

 • Маркетинг сегменти (1) -  изберете Маркетингов източник/Канал/Сегмент за всяка резервация, създадена във вашия BookDirectРезервациите ще се импортират в PMS+ с автоматично избраните такива.
 • Покажи отметката 'Съгласие...' (2) - изберете дали желаете на последната стъпка от резервационна процес да се показва поле за избор.


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница