Актуализация на Clock PMS+ (23 февруари 2022)

Променена на: Mon, 26 септ, 2022 в 3:31 PM

Print

Депозити - нов модел

Ако използвате Депозитни Фолиа, този нов модел, би могъл да представлява интерес за вас. Обръщаме внимание, че моделът касае единствено работата с депозитни фолиа, по-конкретно казусите, в които се налага да издадете фактура за предварително платена сума.

Ето сравнение на двата модела:

Досегашния модел

 1. Създавате депозитно фолио, в което добавяте плащане. Приключвате го и издавате фактура за приетата сума.
 2. При консумирането на платената сума, което се извършва с функцията  “Използвай депозит от..”  се създава:
  • Плащане с положителна стойност във фолиото приемник;
  • Плащане с отрицателна стойност в Депозитното фолио;
  • Кредитно известие в Депозитното фолио;

Новия модел

 1. Няма разлика при регистриране на плащането и издаването на фактурата.
 2. Консумирането на сумата се извършва с нова функция “Приспадане на аванс” в секцията с начисленията.
  Резултатът е:
  Създава се начисление с отрицателна стойност във фолиото приемник.За разлика от стария режим, вместо да се създават две плащания и кредитно известие, новият модел създава едно отрицателно начисление. За начислението във фолиото приемник има информация, с кое точно депозитното фолио е свързано. В разпечатката, както и в екрана, може лесно да разберете точно от кое депозитно фолио е произтекло.

 • В депозитното фолио, сме добавили нова секция “Приспаднати аванси”, в която се виждат всички консумации на депозита и точно в кое фолио приемник са се случили.

Новият модел, предлага и много по-лесен начин за отказване на операция по консумация, в случай на грешка например. Единственото което е нужно да направите е да анулирате начислението за консумация във фолиото приемник.

Двата модела на работа са напълно съвместими. Това означава, че може да се използват и заедно, включително в случаи, в който по дадено депозитно фолио, вече сте консумирали част от него по старият метод.

За по-голяма яснота, сме добавили нова колона “Приспаднати аванси” в следните справки:

 • Trial balance
 • Дневник Гости;
 • Дневник Компании;
 • Дневник Депозити;

За да може да управлявате кой от двата метода да използвате (или и двата), сме добавили две нови настройки в меню “Данъчните настройки”:

 • Трансфер на плащане - настройката управлява досегашният модел. По подразбиране е включена.
 • Приспадане на начисленията - настройката управлява новия модел. По подразбиране е изключена.

Подобрения

 • SixPayments - добавихме нова настройка за виртуален терминал: 3DS transactions terminal.
 • Online Check-in - добавихме възможност за по-лесно проследяване на всяка предварително регистрирана резервация. 

  За резервациите, които са с успешно завършен цикъл по предварително регистриране (гостът е минал през задължителните стъпки и се е подписал), ще бъде добавена индикация както в списъците Пристигане и В хотела, така и в екрана на самата резервация.

  Ако прецените, че клиентът трябва отново да премине през стъпките за Online Check-In, вече можете да направите т.нар. изчистване на статуса. По този начин вашите клиенти могат да прегледат отново първоначално въведената от тях информация, да добавят липсваща такава или при необходимост да направят някакви корекции.

  За да финализират процеса е нужно да се подпишат.

  Изчистването на статуса е приложимо само за резервации, маркирани като Онлайн настанени. Функцията може да се изпълни от екрана на резервацията меню Функции->Изчисти онлайн настанените.

  В допълнение благодарение на тези промени, бихте могли да подготвите и мейлинг кампания с нашия Гест Мейлър, където има заложен филтър за отчитане на такъв тип резервации (Предварително регистрирани)

 • Фирмени договори  - промяна в поведението по отношение на тяхната Валидност, с цел по-лесно управление на продажбите.

  За всеки договор на компания може да се зададе дата на валидност, като тази дата вече се третира като крайна дата за резервациите. След тази дата не се допуска престой.

 • Пример: Компания с договор, който е валиден до 01.04.2022;

  Всеки престой със заминаване преди или на 01.04.2022  е позволен и може да се резервира;

  Всеки престой със заминаване след 01.04.2022 или пристигане след тази дата, НЕ е позволен и съответно не може да се резервира;

  При търсене в Онлайн резервационната система със съответния код на Компания, ще се визуализира съобщение за липса на наличност, ако търсенето включва дати  след посочената за крайна.

   

  Моля, обърнете внимание: Ако към компанията имате избрани индивидуални тарифи в секцията “Тарифа” и в същото време имате договор с дата на валидност, то предлагането на индивидуалните тарифи също ще бъде ограничено.

 • Elavon - нова настройка за бакшиш през терминала. Ако желаете да спрете питането за бакшиш на съответното устройство, вече може да го направите от терминалните настройки в Clock PMS+.

Интеграции

 • Business Navigator счетоводен софтуер - добавен е интерфейс за експорт на документи.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница