Актуализация на Clock PMS+ (20 януари 2022 г.)

Променена на: Mon, 26 септ, 2022 в 3:35 PM

Print

Подобрения

 • Автоматични плащани - добавихме нов режим на работа  “След пристигане”. Задача с такъв режим е свързана с реалния час на пристигане на госта.

  Пример: Ако резервацията е пристигнала в 16:30, а задачата е настроена с офсет 1 час, то тя ще бъде изпълнена не по-рано от 17:30 часа (часът на изпълнение не е точен и е приблизителен).

  От практиката: Този нов режим може да бъде изключително полезен при виртуалните карти, които се активират от деня след пристигане. 

 • Добавихме ново поле за забележка във Фолиото “Забележка отложени плащания”. Полето е видимо само за затворени фолиа през бутон “Валута/Име/Бележки”.
 • Справка “Отложени плащания”:
  • Добавихме информация за корекционните фолиа, свързани с всяко основно фолио. По този начин може да се види ясно, как е формиран балансът на основното фолио. 
  • Добавихме възможност да включите бележките към фолиата, въведени в поле  “Забележка отложени плащания”. 

 • Разширено търсенена профилите на гости- добавихме търсене по рожденна дата. С тази функция може да намерите профилите с рожденни дни в определен период и да им подготвите имейл кампания.

  Моля, обърнете внимание, че търсенето по рожден ден използва само системното поле за рождена дата.
 • Автоматичните начисления “Разлика при закръгляване на данъка” вече се разделят според данъчната ставка на услугите, върху които се калкулират.

АКО ХАРЕСВАТЕ ПОДОБРЕНИЯТА, ЩЕ ВИ БЪДЕМ БЛАГОДАРНИ, АКО ОТДЕЛИТЕ МИНУТА ЗА ДА ОСТАВИТЕ КРАТЪК ОТЗИВ ТУК

Интеграции и локализации 

 • BRP  - при отваряне на BRP Оrder през резервацията, календара вече се отваря с дата на пристигане на резервацията.
 • ЕСТИ - добавихме възможност за конфигуриране на  ЕСТИ идентификатор към всяка стая. Настройката може да достъпите през меню Справки->Всички справки->Локализации->ЕСТИ, изберете бутон Настройки->Стаи AccomodationPlaceUin .
 • IDeaS - блокове при които arrival_date=departure_date, се изпраща със статус  cancelled.
 • API -  добавен параметър Pickup за API endpoint block_pickups. Добавен е нов режим на работа за API endpoint block_pickups за да е съпоставим със справка  Използвани блокове. По подразбиране точката връща данните аналогични на справката с Report type=Availability. Ако се  добави параметър Pickup при извикване на точката, върнатите данни са съпоставими с тези от справката с Report type=Pickup%.
 • Интеграция AJPES- изпълнени са новите изисквания като се включени следните промени:
  • Добавихме функция за номериране - бутон NUMBERING стартира функцията по номериране, като се указва начален номер за номериране(въведената стойност ще е първият номер). За удобство системата предлага автоматично номер, който е продължение на най-големия номер, използван в рамките на календарната година.
  • Добавихме възможност за редакция на zst серийния номер и casPrihoda (час на пристигане) преди първоначален експорт на данните за гостите. Веднъж експортирани, данните не могат да се променят и при следващ експорт ще се подава модифицираният casPrihoda.
 • LightspeedPos - в настройките за полето billing_to вече се избира съществуващ профил на фирма.

АКО ХАРЕСВАТЕ ПОДОБРЕНИЯТА, ЩЕ ВИ БЪДЕМ БЛАГОДАРНИ, АКО ОТДЕЛИТЕ МИНУТА ЗА ДА ОСТАВИТЕ КРАТЪК ОТЗИВ ТУК

Отсранени проблеми

 • Отстранен е проблем с визуализацията на някои от иконите, който се проявяваше при работа с определени браузъри. 
 • В тарифите по гости полето “Процент” вече приема и дробни числа.
 • Киоск - коригиран е текста на съобщението при въвеждане на грешен ДДС номер.
 • Българска фискализация:
  • Отстранен е проблем при фискализиране на фолиа, в който има плащания с отрицателни суми.
  • Коригиран е проблем, при които в много редки ситуации, фискализацията на сторно документ не беше успешна и връщаше грешка "Folio void has already been fiscalized!"
 • ПОС -  плащания с по-дълги текстове вече се показват изцяло в разпечатките.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница