Картови Плащания в Clock POS

Променена на: Fri, 16 септ, 2022 at 11:36 AM

Print

Настоящата статия ще ви покаже как да обработвате плащания с кредитна карта в Clock POS.

Важно: Моля, обърнете внимание, че показаното по-долу е приложимо, когато използвате един от следните платежни оператори:

  • Adyen v2
  • Elavon
  • Worldline/Six Payments

Clock POS може да работи само с платежни терминали (устройства).

Инкасиране на плащане

Моля, отидете на страницата за приключване на сметка и щракнете върху бутона "Терминал" вдясно. Оттук може да изберете терминала, на който кредитната карта ще бъде обработена:

Важно: С инициирането на трансакцията от Clock POS, съответната сума ще бъде заявена на терминала и клиентът може да прокара картата си/използва безконтактна карта, за да направи плащане.

Ако сумата на трансакцията е равна на стойността на сметката, след успешното плащане, сметката ще бъде автоматично приключена.

Забележка: Всяко плащане се добавя с тип КАРТА и типа кредитна карта като подтип плащане.

Най-първата трансакция ще запамети терминала като такъв по подразбиране за браузъра.

Ще видите името на последно използвания терминал в бутона (1):

Избирането на бутона "Терминал" (1) ще стартира платежната операция на терминала по подразбиране.

Ако желаете да промените терминала, на който кредитната карта трябва да бъде таксувана, моля, щракнете върху бутона с падаща стрелка (2) и ще можете да изберете друг терминал.

Забележка: Ако са добавени някакви бакшиши на терминала, те ще бъдат допълнително начисление като отделно отрицателно плащане от тип "БАКШИШ" в сметката. Типът кредитна карта ще бъде добавен като подтип плащане.

Възстановяване на сума по плащане

Ако сметката е приключена

1. Отидете на меню "Управление" и отворете справка "Приключени сметки - търсене".

2. Намерете сметката и щракнете върху бутона "Отвори".

3. В раздел "Плащания" щракнете върху бутона "Анулирай" и изберете "Възстанови сума".

4. Потвърдете сумата, която желаете да възстановите (1), добавете описание, ако е нужно (например основание за възстановяване на сума) (2) и щракнете върху зеления бутон "Възстанови сума" (3).

5. Ако възстановяването на сума е успешно, то ще бъде регистрирано в сметката автоматично като отрицателно плащане за същия тип/подтип плащане

Важно: Бутонът "Ръчно анулиране" няма да направи възстановяване на сума, той просто ще премахне плащането от сметката.

Ако сметката е отворена

1. Отворете сметката от началния екран 

2. Отидете на страница "Поръчай/Плати" (в горния десен ъгъл)

3. Оттук процедурата е идентична на гореописаната.

Различни типове плащания в една и съща сметка

Можете да "платите" сметка с различни типове плащания, например половината в брой, а останалата с карта.

За да ги обработите правилно, препоръчваме да започнете първо с плащането в брой. За целта:

1. Отворете сметката, която ще бъде заплатена.

2. Щракнете върху бутона "Плати частично/друго".

3. Въведете сумата, която се заплаща и изберете типа плащане.

4. Приключете плащането. Това ще обнови баланса на сметката.

5. Щракнете върху бутона "Терминал", за да изпратите остатъчната сума към терминала за плащане.

6. След успешната обработка на плащането на терминал, ще бъде отбелязано второ плащане и сметката ще бъде приключена.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница