Картови Плащания в Clock PMS+ (бекенд)

Променена на: Fri, 20 ян, 2023 в 2:15 PM

Print

Настоящата статия ще ви покаже как да обработвате кредитни карти в Clock PMS+ и всички свързани операции.

Важно: Моля, обърнете внимание, че показаното по-долу е приложимо, когато използвате един от следните платежни оператори:

 • Adyen v2
 • Elavon
 • Worldline/Six Payments
 • Stripe

Добавяне (токенизация) на кредитна карта в резервация / профил на компания / мероприятие

Тази операция ви позволява да съхраните кредитна карта за бъдеща употреба в резервацията / компанията / мероприятието.

Моля, обърнете внимание, че съгласно PCI DSS политиката за сигурност кредитните карти ще бъдат съхранявани за ограничен период от време, след което ще бъдат автоматично изтрити.

Моля, запознайте се със следната статия за повече подробности.

Резервация

Отворете резервацията и изберете бутон Операции->Провери и запиши кредитната карта от раздел "Кредитна карта" .

Компания

Отворете компанията и изберете бутон Операции->Провери и запиши кредитната карта от раздел "Кредитна карта".

Мероприятие

Отворете мероприятието и изберете бутон Операции->Провери и запиши кредитната карта от раздел "Кредитна карта".

След това:

 • Ако добавяте кредитната карта ръчно, моля, изберете опцията "Нова карта" (1).
 • Ако имате свързан терминал, може да го използвате, за да добавите картата. Моля, кликнете върху името на съответния терминал (2) и прекарайте картата, когато системата ви подкани.

Забележка: Потребителите на Wordline/Six Payments следва да обърнат внимание, че токенизацията през терминал ще преоторизира сума от 0.01. 

Таксуване на кредитна карта

Отидете на фолиото, за което желаете да направите трансакция (може да бъде резервационно фолио, мероприятие, компания, външен клиент) и изберете бутон Плащание с кредитна карта.

Потвърдете сумата, която ще бъде таксувана и:

 • Ако нямате токенизирана кредитна карта, можете да добавите нова карта за това плащане, като използвате бутона "Нова карта" (1)
 • Ако имате токенизирана кредитна карта, моля, изберете я и тя ще бъде автоматично таксувана (2)
 • Ако имате свързан терминал, може да го използвате, за да таксувате сумата.  Моля, кликнете върху името на съответния терминал и прекарайте картата, когато системата ви подкани (3)

Плащането ще бъде добавено към фолиото и полето "Текст" ще покаже неговия референтен номер:

Забележка: Плащането може да бъде извършено във всяка от валутите, които сте задали в Clock PMS+ акаунта.

Възстановяване на сума

Важно: Може да възстановите сума само, ако вече сте обработили трансакции за това фолио. Ако, например, всички плащания във фолиото са плащания в брой, няма да може да възстановите сумата по карта.

Важно: Всяко плащане може да бъде възстановено веднъж (в пълния си или частичен размер).

Важно: Възстановяването на сума може да бъде обработено само във валутата на платежния оператор (независимо от първоначалното плащане).

Моля, отворете фолиото, в което плащането е добавено, и изберете бутон "Възстановяване на сума" до него (1).

Добавете сумата, която се възстановява и потвърдете (2). Това ще добави ново плащане с отрицателна сума във фолиото (3):

Преоторизация на сума

Моля, отворете резервационното / фирменото фолио и кликнете върху падащия бутон до бутона "Плащане с кредитна карта":

Използвайте опцията "Pre-Authorisation" (1), за да блокирате сума по кредитната карта. Тази сума няма да бъде таксувана, но картодържателят няма да може да я похарчи.

Може да използвате:

 • Нова кредитна карта
 • Токенизирана карта (ако има)
 • Свързан терминал. Моля, изберете името на съответния терминал и прекарайте картата, когато системата ви подкани.

Забележка: Преоторизираните суми са видими в страницата за преглед на резервацията в раздел "Кредитна карта".

Фирмените профили не показват преоторизираните суми в страниците си за преглед, но все пак могат да бъдат използвани.

Използвайте опцията "Capture pre-authorisation" (2), за да таксувате пълния или частичния размер .

Забележка: Всяка преоторизация може да бъде използвана само веднъж. В случай на частично заплащане, остатъкът ще бъде освободен.

Използвайте опцията "Освободи преоторизацията" (3), за да освободите сумата, ако не ви е нужно да я инкасирате.

Важно: Всички преоторизирани суми могат да бъдат освободени автоматично от банката, която издава кредитната карта. Няма конкретен период, но средният е 5-10 дни.

Автоматичното освобождаване няма да обнови данните в Clock PMS+ (защото банката няма да изпрати известие за това). Може да получите грешка, сумата не е вече налична, ако се опитате да прихванете сумата, която е била блокирана преди повече от 5-10 дни. В този случай, моля, опитайте да таксувате кредитната карта директно.

Забележка: Препоръчваме да използвате преоторизацията възможно най-скоро след датата на пристигането, за да минимизирате риска от автоматично освобождаване на сумата.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница