RoomCloud - Активация и процедури

Променена на: Fri, 6 ян, 2023 в 2:27 PM

Print

Активация на каналния мениджър

За да започнете процедурата по ативацията за каналния мениджър, моля, свържете със сервизния екип на Clock PMS+. 

Първите стъпки са:

  • Добавете данните за вашия хотел и ОТА-тата, които следва да имат връзка като списък във файл, предоставен от сервизния екип на Clock PMS+ и споделен със сервизния екип  на RoomCloud също.
  • Задайте имейлите за контакт, на които ще получавате известия относно новите и обновени резервации, както и директни съобщения от екипа на RoomCloud. 
  • Задайте имейлите, на които ще получавате всякакви съобщения за грешки от свързаните ОТА-та (повече подробности може да намерите в секцията "Грешки при свързването" по-долу).
  • Изберете RoomCloud като канален мениджър доставчик в ОТА-та, които изискват избирането канален мениджър доставчик  (например Booking.com, Expedia). Моля, обърнете внимание, че това трябва да се направи на датата преди насроченото активиране.
Важно:  След активация каналният мениждър ще изпрати актуализация с цените и свободните стаи за следващата година. Всички настоящи и бъдещи резервации е  нужно да бъдат създадени в Clock PMS+ преди активацията, за да се гарантира, че правилните данни ще бъдат изпратени на ОТА-тата с първата актуализация.

След завършването на горните първични стъпки, екипът на RoomCloud ще се свърже с вас с насрочена дата за активация и дата, на която могат да ви предоставят  онлайн обучителна сесия относно настройките, които трябва да се направят в RoomCloud.

Те също така ще ви дадат достъп до RoomCloud акаунт за вашия хотел и ще ви информират как директно да се свързвате с тях от акаунта.

След обучителната сесия, моля, прегледайте статията "Настройка на RoomCloud" относно настройките на връзката в  Clock PMS+.

Добаване или премахване на ОТА

За да свържете нова ОТА, моля, добавете нейните детайли към споделения файл и проверете дали ОТА изисква избор на доставчик на канален мениджър. Ако е така, моля, изберете RoomCloud. Свържете се със сервизния екип на Clock PMS+, за да проверите лиценза на каналния мениджър. Ако настоящият лиценз покрива новите ОТА връзки, процедурата ще бъде директно стартирана. Ако това не е случаят, моля,  свържете се със сервизния екип на Clock PMS+, за да обсъдите промените.

Моля, свързвайте се всеки път с нас, когато ОТА трябва да бъде премахната от настройките. Може също така да се свържете със сервизния екип на RoomCloud, когато ОТА трябва да бъде добавена или премахната - те винаги ще се свържат с нас,  за да потвърдят лиценза на каналния мениджър.

Обновяване на връзката с ОТА

Когато се направи промяна в някоя от свързаните ОТА  (например  някои тарифи са премахнати и са създадени нови), връзката към ОТА-та трябва да бъде обновена, за да могат да бъдат свалени новите настройки в RoomCloud. Моля, свържете се със сервизния екип на RoomCloud за обновяване на връзката към OTA-та.

След обновяването на връзката, моля, приложете настройките на връзката в RoomCloud и след това в  Clock PMS+.

Грешки при връзката

Ако получите съобщение за грешка директно в Clock PMS+, моля, свържете се с нас,  за да направим необходимите проверки.

Ако получите грешка на имейлите, посочени в споделения файл, моля, свържете се със сервизния екип на RoomCloud за съдействие. Моля, обърнете внимание, че някои грешки са временни (например, сървърът на ОТА-та е временно недостъпен). RoomCloud има инструмент, който изпраща отново данните скоро  след генерирането на грешката.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница