Фолио - разделяне на начисленията

Променена на: Fri, 13 ян, 2023 в 11:36 AM

Print

След като разгледахме как се регистрират начисления във фолиата и възможностите за корекции по тяхна, сега ще се спрем на функция "Раздели начисленията". Опцията ви позволява бързо да разделите начисленията между няколко отворените фолиа в резервация, компания или мероприятие. Функцията е изключително полезна, ако например трябва да разделите обща сметка на стая, поравно между приятели, отседнали в нея, както и в ред други ситуации.

Фолио на резервация

За да разделите начисления от резервационно фолио, следвайте стъпките:

 • Отворете резервацията за преглед;
 • Изберете бутон “Раздели начисленията” в секция “Тарифи и фолиа”;
 • С бутон “Добави фолио” (4) създайте ново фолио, в което да отделите част от начисленията. 

Може да добавите толкова фолиа колкото са ви нужни за разделянето. В нашия пример ще направим разделяне между две фолиа. 

Функцията предоставя три различни опции за разделяне, както и възможност за преместване на начисления от едно фолио в друго. Преди да изпълните някоя от опциите, във фолиото Източник трябва да маркирате редовете с начисления, върху които тя да се приложи. Разполагате и с бърз бутон “Маркирай всички” (5), чрез който може да селектирате всички редове от фолиото Източник.

 Ето как работи всяка от опциите:

Премести избраните тук

За да използвате функцията просто изберете бутон “Премести избраните тук” (6) под номера на фолиото Приемник, в което желаете да се преместят селектираните редове от фолиото Източник. Резултатът е, че избраните редове се изместват във фолиото Приемник.

Раздели поравно (1)

Използвайте тази опция в случаите, когато искате начисленията да се разделят поравно между избраните фолиа. Единственото, което трябва да направите след като изберете функцията, е да отбележите с отметки фолиата, между които да се извърши разделянето на селектираните начисления.

В резултат на разделянето количествата на маркираните редове ще се разделят поравно между избраните фолиа.

Раздели според процента (2)

За разлика от предходната опция, тук имате възможност да укажете в какво съотношение да се разделят количествата на селектираните редове. За всяко от фолиата въведете процента, който трябва да се отдели (включително и за фолиото Източник). Сумата от разпределените проценти трябва да бъде 100. 

Резултатът от разделянето ще бъде, пропорционално разделяне на количествата на селектираните начисления, в зависимост от процента, указан за всяко фолио.

Балансирано разделяне (3)

При тази опция не се разделят количествата на избраните начисления, а се отделят стойности. В резултат на разделянето във фолиото Източник отделената сума се отразява като начисление с отрицателна стойност, а във фолиото Приемник се добавя аналогично начисление с положителна стойност. След като изберете опцията попълнете полетата:

 • В реда на фолиото Приемник попълнете процента, който трябва да се отдели;
 • Изберете ниво на детайлност (7) на начисленията, които ще се създадат в резултат на разделянето. Тук имате три възможности: 
  • Детайли (начисление по начисление) ;
  • Групирани (групирани по Описание, Група/Категория приходи, данъчна ставка);
  • Обобщенo (групирани по Група/Категория приходи, данъчна ставка);

Независимо коя от трите опции изберете, новите начисления ще се отразят с количество 1.

 • Допълнителен текст (8) - въведете пояснителен текст, който ще се добави към начисленията, породени от разделянето. По този начин по-лесно ще ги разграничите от оригиналните начисления.
 • Потвърдете  с бутон “Раздели”.

Пример: Ето в кои случаи може да ви бъде полезно Балансираното разделяне. Ако имате практика да вземате предплащане за резервациите, например 30% от стойноста им, която е невъзвръщаема. Може да използвате опцията за да отделите тази стойност в самостоятелно фолио, след което да я фактурирате. Като резултат във фолиото на резервацията ще остане само остатъка за доплащане.

Фолио на компания

За да приложите опциите за разделяне за начисления във фирмено фолио, следвайте стъпките:

 • Намерете компанията и я отворете за преглед. Използвайте менюто за навигация Компания->Търсене на компании;
 • Придвижете се към секция Фолиа->Отворени фолиа;
 • Изберете бутон “Раздели начисленията”.

В екрана за разделяне на начисленията ще видите всички отворени фолиа на компанията, при нужда може да добавите и нови. Използвайте опциите за разделяне по същия начин, който описахме за фолио на резервация.

Фолио за мерприятие

За да използвате функция “Раздели начисленията ” за фолио на мероприятие, следвайте стъпките:

 • Намерете мероприятието и го отворете за преглед. За целта от лентата за навигация изберете Мероприятия->Мероприятия - търсене;
 • Придвижете се към секция “Фолиа” и изберете бутон “Раздели начисленията”.

Приложете функциите за разделяне, по вече описания по-горе начин.

Важно: Функция “Раздели начисленията” се контролира от правото PMS->Начисления: Прехвърляне.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница