Корекция на капацитета

Променена на: Fri, 21 окт, 2022 в 9:38 AM

Print

Опцията за Корекция на капацитета ви дава възможност да добавите или извадите стаи от капацитета, за всяка дата и тип стая.

Използвайте функционалността, за да изпълните ефективно някои специфични операции като:

 • Контролирано резервиране над капацитета. Увеличете броя на наличните стаи за продажба за определени дати. По този начин можете да създадете и използвате контролирано резервиране над капацитета. Контролираното резервиране може да ви помогне да компенсирате нормалното количество непристигнали и анулирани резервации. В резултат на това можете да постигнете максимална заетост на хотела и дори да продадете последните си стаи.
 • Бързо блокиране. Можете лесно да спрете продажбата на определено количество стаи за даден период от време, като не е необходимо да създавате събитие или резервации. След като създадете събитие (или резервация), толкова e лесно да премахнете тази настройка.
 • Външна наличност. Използвайки API, можете да управлявате свободните стаи на хотела чрез външна система (като управлението на приходите), като увеличавате или намалявате броя на стаите за продажба.

Как работи?

Корекцията на капацитета участва в изчисляването на наличните стаи за продажба. Тя добавя или изважда количества от броя на стаите, въведени от вас (или зададени чрез API).

Положителните стойности увеличават броя на наличните стаи за продажба, а отрицателните намаляват техния брой. Получената стойност на наличните стаи става текущата наличност за цялата система:

 • Прогнозна заетост, Тарифи и заетост, екран Управление на тарифи / Дни и др.
 • BookDirect . Вашият BookDirect (ОРС) ще продава (или ще спре продажбата на) стаи в зависимост от получената стойност на свободните стаи.
 • Канален мениджър. Каналният мениджър ще получи новите стойности на свободните стаи. 

За да настроите Корекцията на капацитета:

 • От менюто за навигация изберете Свободни стаи->Прогнозна заетост;
 • В реда "Корекция", на даден тип стая, изберете един или повече дни. Кликнете върху дата, последователни дати (като ги плъзнете) или произволни дати (като задържите клавиша Ctrl или Cmd и кликнете/плъзнете);
 • Изберете бутон "Корекция";
 • Въведете положителна стойност, за да добавите стаи, или отрицателна стойност, за да извадите стаи от наличните за продажба;
 • Потвърдете с бутон  "Обнови".

Пример: Ако имате 5 свободни DBL стаи за 1 януари: въвеждането на 2 ще доведе до 7 налични стаи, а въвеждането на -2 ще доведе до 3 налични стаи.

Дневник на промените

Ако искате да видите кога и от кого е коригиран капацитета, изберете съответния тип стая, като кликнете върху малкия бутон, вдясно от бутона "Корекция".


Забележка:  Функцията "Корекция на капацитета"  се контролира от правото ПМС: Корекция на заетостта.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница