Плащания - регистриране и анулиране

Променена на: Mon, 25 мар, 2024 в 2:34 PM

Print

Следваща стъпка при работата с фолиа е да разгледаме как се отразяват плащания в тях. По аналогия на начисленията, плащанията също могат да бъдат регистрирани в различни валути. За разлика от начисленията обаче, плащане може да добавяте не само в отворено, но и във вече приключено фолио. 

Регистриране на плащане

Плащане регистрирате във фолиото не само, когато получавате сума, но и в случаите, когато възстановявате суми на клиентите. Единствената разлика е, че при връщането на пари, сумата на плащането се регистрира с отрицателен знак. Всички плащания се регистрират в основното фолио, в корекционните фолиа не се отразяват плащания. Ето как да добавите плащане във фолио:

  • Намерете фолиото;
  • За фолио на резервация или мероприятие може да използвате бързия бутон “Плащане” в реда на фолиото;

ИЛИ

  • Отворете фолиото за преглед и използвайте бутона за добавяне на плащания;

  • Изберете валутата на плащането. Системата ще ви предложи сума, която отговаря на размера нужен, за да се балансира фолиото. При нужда имате възможност да въведете различна сума. Въведете сумата на плащането (при отразяване на връщане на пари, сумата винаги е с отрицателен знак) и изберете валута;
  • Изберете начин на плащане (1) ;

Опционално:

  • Според настройките на вашата система,  може да се наложи да изберете подтип на плащането (2);
  • Имате възможност да въведете бележка към плащането под формата на свободен текст (3). Бележката ще бъде видима към плащането при преглед на фолиото, в неговата печатна форма и в справките за плащания.

Забележка: Ако за плащанията с карти използвате интегриран платежен оператор, вижте ТУК как се обработват подобни плащания.

Важно: Опцията за регистриране на негативно плащане във фолиото се контролира от правата PMS->Плащания: Добавяне на отрицателни плащания в Отворено фолио и PMS->Плащания: Добавяне на отрицателни плащания в Закрито фолио.

Анулиране и редактиране на плащане

В Clock PMS+ сме заложи на сигурността при работа с плащанията. По тази причина, ако сте допуснали грешка при регистриране на плащане (сбъркали сте сумата, валутата или дори сте го отразили в грешно фолио), не може да коригирате плащането. Трябва да анулирате грешното плащане и да го отразите отново по коректния начин. Ето как да направите това:

  • Отворете фолиото за преглед;
  • В секция "Плащания/ Преоторизации" намерете грешното плащане и изберете бутон "..." (4) в неговия ред, след това изберете бутон “Анулирай” (5);
  • Въведете причина за анулацията и потвърдете операцията.

Забележка: Анулираните плащания ще бъдат скрити в печатния изглед на фолиото. В секция "Плащания/ Преоторизации" ще бъдат видими като анулирани. Подробности за анулацията може да видите като изберете бутон "...", в реда на плащането. В справките за плащания анулацията се отразява като плащане с противоположен знак.

Забележка: Функция Редактиране (6) позволя само да добавите бележка към вече регистрирано плащане. За да коригирате грешки, използвайте анулация на плащането.

Важно: Функцията Анулиране се контролира от правото  PMS->Плащания: Анулиране на плащания.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница