Фолио - плащания

Променена на: Mon, 16 ян, 2023 в 8:46 AM

Print

Следваща стъпка при работата с фолиа е да разгледаме как се отразяват плащания в тях. По аналогия на начисленията, плащанията също могат да бъдат регистрирани в различни валути. За разлика от начисленията обаче, плащане може да добавяте не само в отворено, но и във вече приключено фолио. Тук ще се спрем на всички възможни операции с плащания.

Регистриране на плащане

Плащане регистрирате във фолиото не само, когато получавате сума, но и в случаите, когато възстановявате суми на клиентите. Единствената разлика е, че при връщането на пари, сумата на плащането се регистрира с отрицателен знак. Всички плащания се регистрират в основното фолио, в корекционните фолиа не се отразяват плащания. Ето как да добавите плащане във фолио:

 • Намерете фолиото;
 • За фолио на резервация или мероприятие може да използвате бързия бутон “Плащане” в реда на фолиото;

ИЛИ

 • Отворете фолиото за преглед и изберете бутон “Ново плащане” (4) в секция “Плащане”;
 • Въведете сумата на плащането (при отразяване на връщане на пари, сумата винаги е с отрицателен знак) и изберете валута;
 • Изберете начин на плащане (1) ;

Опционално:

 • Според настройките на вашата система,  може да се наложи да изберете подтип на плащането (2);
 • Имате възможност да въведете бележка към плащането под формата на свободен текст (3). Бележката ще бъде видима към плащането при преглед на фолиото, в неговата печатна форма и в справките за плащания.

Забележка: Ако за плащанията с карти използвате интегриран платежен оператор, вижте ТУК как се обработват подобни плащания.

Важно: Опцията за регистриране на негативно плащание във фолито се контролира от правата PMS->Плащания: Добавяне на отрицателни плащания в Отворено фолио и PMS->Плащания: Добавяне на отрицателни плащания в Закрито фолио.

Анулиране и редактиране на плащане

В Clock PMS+ сме заложи на сигурността при работа с плащанията. По тази причина, ако сте допуснали грешка при регистриране на плащане (сбъркали сте сумата, валутата или дори сте го отразили в грешно фолио), не може да коригирате регистрираното плащане. Трябва да анулирате грешното плащане и да го отразите отново по коректния начин. Ето как да направите това:

 • Отворете фолиото за преглед;
 • В секция “Плащане” намерете грешното плащане и изберете бутон “Анулирай” (7) в неговия ред;
 • Въведете причина за анулацията и потвърдете операцията;

Забележка: Анулираните плащания ще бъдат скрити във фолиото. Можете да ги види през линк "Покажи анулирани плащания" (8), в секция “Плащане”. В справките за плащания анулацията се отразява като плащане с противоположен знак.

Забележка: Функция Редактиране (6), в реда на плащането, позволя само да добавите бележка към вече регистрирано плащане. За да коригирате грешки, използвайте анулация на плащането.

Важно: Функцията Анулиране се контролира от правото  PMS->Плащания: Анулиране на плащания.

Прехвърляне на плащане

С Clock PMS+ имате възможност да прехвърлите цялата или част от платена сума, регистрирана в едно фолио към друго фолио. Използвайки тази функционалност, трябва да имате предвид следните особености в начина на работа:

 • При прехвърляне на плащане, трансферираната сума се отразява в Изходното фолио като отрицателно плащане от типа “Прехвърляне (вътрешно)”. Като описание към плащането се добавя информация за фолиото, към което е пренасочена сумата;
 • Във фолиото Приемник се регистрира ново плащане от типа “Прехвърляне (вътрешно)”, с размер съответстващ на прехвърлената сума. Като описание към плащането се добавя информация за фолиото, от което е трансферирана сумата;
 • Като резултат от операцията в справките за плащания за съответния ден, движението за тип плащане “Прехвърляне (вътрешно)” ще бъде нула. Във фолиото Приемник няма да имате информация за оригиналния тип плащане, с който първоначално е била регистрирана сумата.

фолио Източник

фолио Приемник

Ето как да прехвърлите плащане между две фолиа:

 • Отворете за преглед фолиото, в което е регистрирано плащането;
 • Изберете бутон “Прехвърли към…” (5) от секция “Плащане”;
 • Системата автоматично ще ви предложи налични фолиа на същата резервация/компания/мероприятие. Имате опция и да потърсите фолио на друга резервация или компания, или да създадете ново фолио, към което да прехвърлите плащането;
 • Изберете фолиото Приемник като кликнете върху него;
 • Посочете каква част от сумата ще бъде трансферирана и потвърдете с бутон “Прехвърляне”.

Важно: За да премахнете грешен трансфер между фолиа, е нужно да анулирате плащане “Прехвърляне (вътрешно)” както в Изходното, така и във фолиото Приемник.

Важно: Функцията за трансфер на плащания се контролира от правото PMS->Плащане: Прехвърляне.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница