ОРС: Карта на местоположенията

Променена на: Tue, 20 септ, 2022 в 3:22 PM

Print

ОРС на Clock PMS+ дава възможност на вашите гости да видят всички ваши свободни резервационни единици/апартаменти на една интерактивна карта. Предоставя информация за всяка резервационна единица (картинка и описание), както и неговата (минимална цена).

Настройка

За да ви се показват местоположенията на вашите резервационни единици на една интерактивна карта във вашето ОРС, трябва първо да създадете карти на тези местоположения.

След това в зависимост от това дали използвате ОРС в режим "Тип стая" или в режим "Стая", задайте местоположението на всяка стая или тип стая. Вижте как в: Карта на местоположението

След като създадете картите на местоположението и ги зададете за съответните резервационни единици или типове резервационни единици, можете вече да създадете интерактивна карта на всички ваши местоположения чрез добавянето на още една карта, която да включва техните маркери:

 • От навигацията отидете на "Настройки" - "Всички настройки" - "Местоположения";
 • Изберете бутона "Нов/а";
 • Въведете името на картата в полето "Име" (например "Основна карта");
 • Изберете подходящия център и увеличение на картата, така че тя да побира всички местоположения на вашите резервационни единици;
 • Не  добавайте маркер, а ако бъде добавен, може да премахнете този маркер посредством бутона "Премахнете маркера на картата";
 • Запишете
 • Сега отидете на "Уеб" - "Настройки - Онлайн резервационна система";
 • В полето "Карта на местоположенитео" на екрана за настройка на ОРС изберете новосъздадената карта;
 • Запишете;

Сега, когато сте настроили картата на местоположенията на вашите резервационни единици, тя също така може да показва информация за всяка от вашите резервационни единици (картинка и описание) на различни езици. Ето как можете да ги настроите:

Картинки

 • Отидете на "Уеб" - "Настройки - Онлайн резервационна система";
 • В секцията "Изображения" използвайте бутоните "Добави изображения", да зададете картинките на типовете резервациионни единици, които да се показват на интерактивната карта;
 • Кликнете върху линка "Отиди на Изображения на стаи", за да достъпите екрана с картинки на стаите и да зададете картинките на вашите резервационни единици по подобен начин;
 • Запишете;

Кратки описания

 • От навигацията отидете на "Настройки" - "Всички настройки" - "Езици и текстове";
 • На екрана "Езици и текстове" отидете на секцията на езика по подразбиране и изберете линка "Местоположение - описания/превод ";
 • В редовете на вашите местоположения на екрана "Местоположение -описание/превод ", попълнете полетата за име и кратко описание с текста, който желаете да се появи на ОРС интерактивната карта. 

Името и краткото описание ще бъдат видими за всяко местоположение на интерактивната карта.

 • Потвърдете с бутон "Запиши";
 • Повторете горните стъпки за другите езици, на които бихте желали описанията да бъдат показвани;
Съвет: Използвайте полето "description" на екрана "Местоположение - описание/превод", за да въведете текст, който след това ще се появява на потвържденията на резервациите и може да се използва за даване на указания.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница