Контрол на фактури и разчети

Променена на: Fri, 18 ноем, 2022 at 11:49 AM

Print

За да контролирате процеса по фактуриране и следите разчета с конкретния Туроператор използвайте следните справки:

Проверка на сумите по ваучери 

След като изпълните трансфера към фолиото при напускане, разполагате със следните опции:

  • Разпечатайте конкретното фолио в изглед “По резервации”.  Тук ще намерите резервациите удобно групирани по дата на пристигане и номер на ваучер. Разпечатката включва информация също за датата на ваучера и броя на гостите, така че лесно да проверите сумата на всеки ваучер. Този формат е най-удобен и за ТО след като приключите фолиото.
  • Справка "Company Booking Charges Report" (Начисления на Компании от резервации) - може да изпълните справката за резервациите на дадена Компания като ги филтрирате по дати на пристигане или заминаване. Може да изберете дали в обсега да попаднат отворените или вече приключени фолиа на Компанията. Справката включва всички фолиа, които съдържат начисления на резервациите, попадащи в периода. Списъкът е групиран по дати на пристигане/заминаване, включват се основни детайли за всяка резервация, нейната сума и общи суми по ваучери и дати на пристигане/заминаване.

Състояние на депозитите

Данни за депозитите може да намерите в следните справки и екрани:

  • Справка "Дневник депозити" -  включва информация за всички депозити фолиа в системата, за които към датата на справката има остатъци и движението по тях в тази дата. Депозитите на всички туроператори ще намерите в група “Компания”; 
  • Справка "Оставащи депозити" - остатъците по всички депозитни фолиа в системата към датата на справката;
  • Списък депозитни фолиа през профила на Компанията - отворете профила на ТО, в секция Фолиа->Депозит ще намерите всички негови депозитни фолиа и остатъците по тях.

Нефактурирани начисления 

Справка “Възраст на начисленията в отворени фолиа”  в комбинация с филтър по Компания - ще получите списък на отворените фолиа на компанията със сума на начисленията в тях и актуален баланс. Имате възможност да филтрирате фолиата и по възраст на начисленията, така че да изведете само тези, включващи начисления например от предходния месец, година и т.н.

Важно: Справката няма филтър по получател на фолиото и не може да изведе сумите по отворени фолиа на резервации, чийто получател е Компанията. 

Издадени фактури 

Справка “Закрити фолиа” в комбинация с филтър по Компания - ще получите списък с всички документи на ТО, издадени в периода на справката. Разполагате и с необходимите филтри за да отделите документите за аванси от тези за услуги, както и основните от коригиращите документи (дебитни и кредитни известия)

Неплатени фактури

  • Справка “Отложени плащания“  в комбинация с филтър по Компания - ще получите списък на всички неплатени закрити фолиа на Компанията;

Важно: Справката не разполага с филтър по получател на фолито, т.е. фолиа на резервации с получател Компанията не могат да бъдат филтрирани.

или

  • Отворете профила на ТО и изберете бутон “Всички фолиа и детайли”, в секция   “Закрити фолиа” по подразбиране се зареждат всички неплатените закрити фолиа, чийто получател е съответната Компания, включително фолиа на резервации.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница