Настройка на RoomCloud

Променена на: Thu, 28 мар, 2024 в 3:40 PM

Print

Веднъж щом акаунтът на каналния мениджър е активиран, влезте в Clock PMS+ и от навигацията отидете на Настройки-> Всички Настройки-> Онлайн продажби-> RoomCloud.

Използвайте бутона "Ресинхронизирай съответсвията", за да свалите всички създадени по настоящем типове стаи, тарифит и свързани ОТА-та от RoomCloud. Използва се в следните ситуации:

 • За първоначалната настройка (когато каналният мениджър е току-що активиран в Clock PMS+);
 • След добавяне или премахване на ОТА от RoomCloud;
 • Има нови типове стаи или тарифи, създадени в RoomCloud;
 • Някои от съществуващите типове стаи или тарифи са премахнати от RoomCloud. Ако те не са премахнати от настройките в Clock PMS+, ще получите съобщение за грешка, когато се опитаме да ги обновим.

Важно: Настройките на връзката ще бъдат добавени от сервизния екип. Те включват следните настройки:

 • Активно
 • Експортът е деактивиран
 • Идентификатор на хотел
 • Потребител
 • Парола

Моля, не променяйте никоя от тези настройки, за да се гарантира, че връзката между Clock PMS+ и RoomCloud ще работи безпроблемно.

Забележка: Когато добавяте акаунт на нов канален мениджър, моля, следвайте тези стъпки:

 • Завършете обучението си с RoomCloud;
 • Попълнете секциите "Съответствия на стаите' и "Съответствия на тарифи" в настройките на каналния мениджър в Clock PMS+ (повече информация има по-долу).
 • Свържете се с поддръжката на Room Cloud, като отворите тикет при тях за активация на вашата връзка към ОТА-тата;
 • Върнете се към настройките на каналния мениджър в Clock PMS+;
 • Променете "Активно" на "Да"

Моля,  обърнете внимание, че когато се добавя акаунт на нов канален мениджър, връзката към RoomCloud не е активна, а експортът не е активиран по подразбиране.

Отчитай общата хотелска заетост

Ако тази опция е активирана, броят на подаваните свободни стаи ще зависи от три фактора: свободните стаи за типа стая, свободните стаи на хотела и ширината на канала. Тоест, за всеки тип стая освен наличността за конкретния тип ще се вземе предвид и общата наличност на хотела и ще се използва по-малкото от двете числа. 

Ето един пример с 2 типа стаи:

 • всеки тип стая има капацитет 10 стаи (общият капацитет на хотела е 20 стаи);
 • тип стая 1 е надпродадена с 5 стаи, т.е. за нея има налични -5 стаи;
 • тип стая 2 има 7 свободни стаи;
 • общият брой налични стаи за хотела е 2;
 • тип стая 1 ще бъде спряна от продажба, поради липса на наличност;
 • при активирана настройка "Отчитай общата хотелска заетост", за тип стая 2, вместо 7, ще бъдат отчетени 2 стаи за продажба. Върху тези 2 налични стаи ще се приложи ширината на канала и ще се се изпрати по-малкото от двете числа.

Тази логика се прилага за всеки тип стая, която за конкретната дата има наличност за продажба. 

Максимален брой стаи %

 • Избирането на Не ще ви позволи да зададете на фиксиран лимит за актуализациите на ОТА.
 • Изборът на Да ще ви позволи да приложите динамичен лимит (вижте по-долу за повече подробности).

Раздел "Маркетингови сегменти по подразбиране"

Тук можете да изберете стойностите по подразбиране за маркетинговите елементи. Повече информация относно тяхната настройка и употреба може да бъде намерена в статията Маркетингови сорс / канали / сегменти.

Раздел "Съответствия"

Съответствия на стаи

Тук ще откриете всички типове стаи, създадени в RoomCloud.  Моля, изберете съответстващата Clock PMS+ стая или тип стая за всеки от тях. Опцията "Макс. стаи" ви позволява да контролирате колко от вашите свободни стаи от даден тип да бъдат изпратени с едно обновяване. 

 • Когато за Максимален брой стаи % е избано НЕ

  Използвайте тази опция, за да контролирате до колко от наличните ви стаи от даден тип да бъдат изпратени:

  • за тип стая 1 се задава стойност 3
  • докато имате 5 налични стаи → ще бъдат изпратени 3 стаи
  • докато имате 2 налични стаи → ще бъдат изпратени 2 стаи
 • Когато за Максимален брой стаи % е избано ДА

  Активирането на тази опция ще доведе до следното поведение (винаги се закръгля нагоре):

  • стая тип 1 има капацитет от 10 стаи и е зададена стойност от 40
  • докато всички 10 стаи са налични → ще бъдат изпратени 4 стаи
  • докато имате 8 налични стаи, 40% е 3,2 → ще бъдат изпратени 4 стаи
  • докато имате 3 свободни стаи, 40% е 1,2 → ще бъдат изпратени 2 стаи

Съответствия на тарифи

Тук ще намерите всички комбинации от типове стаи и тарифи от RoomCloud и можете да изберете техните съответстващи Clock PMS+ тарифи:

 • Тарифа - падащо меню с вашите тарифи в Clock PMS+, от които да избирате.
 • Експортът е деактивиран – използвайте тази опция, за да спрете или подновите обновяванията на Clock PMS+ за дадената тарифа.

Важно: Моля, имайте предвид, че когато са налични нови продукти (когато добавяте нов акаунт или сте създали нови продукти в RoomCloud и са били изтеглени в Clock PMS+), експортирането им по подразбиране е деактивирано. Трябва да го активирате, след като сте избрали съответната тарифа в Clock PMS+.

Важно: След завършването на настройките за съответствия в Clock PMS+, трябва да кликнете върху бутона "Изпрати отново" от раздела "Съответствия на стаи". Винаги може да се свържете със сервизния екип за съдействие, ако бутонът "Изпрати отново" трябва да се използва.

Ето някои случаи, когато трябва да използвате бутона "Изпрати отново":

 • Добавена е нова ОТА към RoomCloud, тъй като тя е свързана със съществуващи RoomCloud типове стаи и тарифи. Това е необходимо, за да се задейства пълно обновяване на новосвързаната ОТА.
 • Направено е обновяване на съществуваща ОТА и  новите продукти от ОТА-та (обикновено нови тарифи) са свързани с нови или съществуващи RoomCloud тарифи. Това е нужно, за да се задейства обновяване за новодобавените продукти.

Съответствия на компании

Може да зададете следното за всяка ОТА:

 • Компания - падащо меню с вашите профили на компании, регистрирани в Clock PMS+, от които да избирате. Всяка резервация, импортирана от този канал ще бъде създадена с фирмения профил, избран в това поле;
 • Събитие - падащо меню със събития, създадени в Clock PMS+, от които да избирате. Тази опция е предвидена да се използва, когато имате минимално договорени стаи, като събитията могат да блокират договорените стаи. За повече информация, моля, свържете се с нашия сервизен екип;
 • Трансфер на начисления за нощувки:
  • Не прехвърляй  начисленията за нощувки – тарифните начисления ще останат  в създаденото резервационно фолио.
  • Прехвърли начисленията за нощувки към Фирма/Събитие - тарифните начисления ще бъдат прехвърлени към отворено фолио в профила на избраната фирма или събитие.
  • Прехвърли начисленията за нощувки към агента - тарифните начисления ще бъдат прехвърлени към отворено фолио в профила на агента. Моля, свържете със сервизния екип за повече подробности относно настройката на агенти в Clock PMS+
 • Приспадни процента на данъка- контролира дали сумата на данъка ще бъде приспадната от цената предоставена от ОТА-тата:
  • Ако вашият данъчен режим е "Освободени" или "Данъкът се включва в цените", моля, оставете това поле празно.
  • Ако вашият данъчен режим е "Данъкът не се включва в цените" и ОТА изпрати резервациите на Clock PMS+ с данък, включен в цената, моля,  посочете данъчния процент, който трябва да бъде приспаднат, за да имате коректни резервационни цени Clock PMS+.
 • Автоматично плащане на депозита – вижте описанието в горния раздел "Съответствия на тарифи".
 • Деактивирай регистрационните карти - ако е активирано, импортът на резервации от ОТА-тата ще спре създаването на регистрационни карти за допълнителните гости в резервациите (в случай че са изпратени от ОТА). Регистрационната карта ще бъде създадена само за основния гост в резервацията.
Забележка: Използвайте опцията Премини към съответствия на агенти и компании (v2) ако планирате да импортирате профили на фирми и агенти (изпратени от ОТА-тата). Моля, консултирайте се със сервизния екип относно задължителните настройки в Clock PMS+ преди да смените опцията за  съответствия.

Съответствия на RoomCloud шаблони за начисление

За да можете да продавате допълнителни услуги в ОТА-тата, трябва да посочите шаблон за начисление от Clock PMS+ по подразбиране, който ще се използва за всички допълнителни услуги, които ние получаваме. Ако планирате да импортирате допълнителните услуги с конкретен шаблон за начисление:

 • Кликнетевърху "Добави"
 • Попълнете името на допълнителната услуга (от канала) в полето "Описание на RoomCloud допълнителна услуга";
 • Изберете съответстващия Clock PMS+ шаблон за начисление;
 • Запишете промените;

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница