Clock POS - Езици и текстове

Променена на: Fri, 23 септ, 2022 at 12:45 PM

Print

За да получите достъп до "Езици и текстове" в Clock POS, щракнете върху бутона "Управление" и изберете "Езици и текстове". Чрез бутона "Нов/а" ще можете да добавите нов език за вашия акаунт в Clock POS.

Имената на артикулите ви в електронното меню се вземат от опцията " Шаблона за начисление - описание/превод" на езика по подразбиране и ако там не е попълнено нищо, електронното меню ще изглежда празно. Опцията "Меню група - описание/превод" се използва за имената на групите менюта в електронното меню.

Езиците и текстовете в Clock POS ви позволяват да преведете вашата Clock POS Онлайн резервационна система на няколко езика - опция "Онлайн резервационна система - преводи".

За да може даден език да бъде достъпен за показване във вашия Clock POS Онлайн резервационна систем , той трябва да бъде направен "публичен". Това може да стане, като кликнете върху бутона "Направи публичен".

Ако даден език е избран "По подразбиране", той ще бъде езикът по подразбиране, на който се зарежда Clock POS Онлайн резервационна система. Можете да добавите толкова езици, колкото желаете.

Опцията "Разпечатки - преводи" ви позволява да промените някои от етикетите на разпечатките, така че тези промени да се прилагат за потребителите, чийто език на потребителския профил съвпада с езика, към който са направени тези промени. Моля, свържете се със сервизния екип за повече подробности.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница