Настройка на платежен оператор

Избиране на платежен оператор в Clock PMS+ / Clock POS

Важно: Моля, обърнете внимание, че следващите настройки са приложими...

Научете повече

WorldLine/Six Payments

Въведение Интеграцията между Clock PMS+ и един от водещите доставчиц...

Научете повече

Stripe

Въведение Интеграцията между Clock PMS+ и един от водещите доставчиц...

Научете повече

PayPal

Въведение Интеграцията между Clock PMS+ и PayPal позволява на гостит...

Научете повече