Последни актуализации

Актуализация Clock PMS+ (13 май 2024)

Нови функционалности SynXis - използване на ограничения на ниво Тип ...

Научете повече

Актуализация Clock PMS+ (27 март 2024)

Нови функционалности BookDirect - не се изисква гаранция Към същест...

Научете повече

Актуализация Clock PMS+ (27 февруари 2024)

Нови функционалности Клиентски дисплей Една от нашите основни цели ...

Научете повече

Актуализация Clock PMS+ (06 Феб 2024)

Подобрения След като известно време беше алтернативен вариант, новат...

Научете повече

Актуализация Clock PMS+ (16 януари 2024)

Нови функционалности Таблети/Signature Pads  Преминете към безхарти...

Научете повече

Актуализация Clock PMS+ (20 ноемрви 2023)

Нови функционалности BookDirect - допълнителни услуги за избран брой...

Научете повече

Актуализация Clock PMS+ (15 ноемрви 2023)

Нови функционалности BookDirect Към новата ни Уеб Резервационна сис...

Научете повече

Актуализация Clock PMS+ (11 Октомври 2023)

Нови функционалности BookDirect Добавихме две нови опции: Продажба...

Научете повече

Актуализация Clock PMS+ (21 август 2023)

Нови функционалности On-line Check-In- изискване за плащане на фоли...

Научете повече