Фолио - други функции

Променена на: Mon, 19 септ, 2022 в 9:06 AM

Print

Функциите, които ще разгледаме тук са помощни при работа с фолиа. Използването им ще ускори значително обработката на начисленията във фолиото. Достъпни са в секция “Начисления”.

Отстъпка

Функцията дава възможност да начислите процентна отстъпка за част или всички услуги от фолиото. Отстъпката се отразява във фолиото като отделно начисление с отрицателна стойност. Ето как да направите това:

 • Отворете фолиото за преглед и в секция “Начисления” изберете бутон Функции->% Отстъпка;
 • Попълнете полетата както следва:
  • Процент (1)  на отстъпката ;
  • Текст (2) на начислението, с което ще отрази отстъпката;
  • Как да се начисли (3) отстъпката: 

Отделно начисление за всяка група приходи - за услугите от всяка група приходи ще се изчисли размер на отстъпката и начислениeто ще се отнесе към съответната група;

* На един ред - за всички услуги с еднакви данъчни ставки ще се начисли отстъпка, която ще се отнесе към група приходи "Отстъпка".

 • Сложете отметки на групите приходи (4), за които да се приложи отстъпката.
 • Потвърдете с бутон “Създай” (5).

Премахни данъците

Функцията се прилага върху всички начисления във фолиото. В резултат на използването ѝ, за всички услуги, които се облагат с данък, данъчната ставка бива актуализирана на нула. При данъчните режими “Данъкът се включва в цената”, цената на услугите се прекалкулира, като от нея се приспада размера на премахнатия данък. За да използвате функцията:

 • Отворете фолиото за преглед и се придвижете до секция “Начисления”;
 • Изберете бутон Функции->Премахни/извади данъците от цените.

Филтриране на начисленията

За улеснение на работата с фолиа сме добавили функция, чрез която можете лесно да филтрирате част от начисленията във фолиото. През бутон “Покажи” в секция “Начисления” може да използвате предварително дефинирани филтри по най-често използваните групи приходи. Избирайки даден филтър, на екрана ще останат само начисленията от съответната група. 

Пример: Ако искате от всички начисления във фолиото да прегледате само тези за нощувки, изберете бутон Покажи->Стая.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница