Туроператорски договори

Променена на: Mon, 17 окт, 2022 at 12:59 PM

Print

Специализираният модул "Туроператорски договори" е насочен към решаване на специфичните казуси по калкулация на цените от договори с туроператори. Всеки договор се въвежда към профила на Компанията, за която се отнася.

Този модул изисква активиране на  разширението "Ваучери" за вашия Clock PMS+ абонамент.

Договорът има две основни настройки - "Условия" и "Тарифи". Първата част обхваща настройката на ценовите условия, така както те присъстват в договора. Втората част включва конфигурация на начина, по който тези условия могат да бъдат използвани в резервациите като избираеми тарифи.

Условия

Всеки договор е свързан с една Компания, а цените в него са само в една валута. Двете полета са задължителни.

Дефинирането на ценовите условия по договора се извършва със следните категории условия: Типове стаи и Пансиони, Сезони, Възрастови групи, Базови цени, Допълнителни пансиони, Специфично настаняване, Безплатни нощувки, Отстъпки, Туристически данък.

Туристически данък

За всеки договор, може да изберете дали да добавя или не Туристически данък. Изберете стойността в секцията с името на договора. Възможните опции са според стандартните настройки:

 • Допълнително, отделно начисление - отделено начисление за всеки ден.

 • Включен, общо начисление - няма да се отдели начисление, но в документите ще се вижда отделен текст, който описва сумата на включения Туристически данък.

Типове стаи и Пансиони

За всеки договор трябва да укажете типовете помещения и пансионите, за които се отнася. Тук може да заложите типовете стаи и пансионите по терминологията на Туроператора - така както са изписани в договора. Използвайки тази терминология имате следните предимства:

 • Услугите във фактурата която предоставяте на туроператора, ще носят термините от договора. Така тя ще бъде по-ясна за тълкуване от туроператора. Например: вместо името на вашият тип стая "Стандартна стая", във фактурата може да пише терминологията на договорът - "Doppelzimmer". Същото се отнася и за изхранването.

 • По едно условие от договора, може да настанявате в различни типове помещения. Например: в договора може да имате една цена за "Doppelzimmer", която може да свържете с няколко различни ваши типове стаи - "Двойна Море" и "Двойна Парк".

Попълнете типовете стаи и пансионите в горната лява част на договора.

В горния пример са създадени два типа стаи - DBL и APP, и три пансиона - RO, BB, HB. 

Всички имена са зададени така, както са посочени в действителния договор.

Възрастови групи

Ако договорът съдържа различни цени за децата, е нужно да дефинирате една или повече възрастови групи. Например: може да въведете две групи -  “Деца до 2г” и “Деца до 12г”. За име на групата използвайте кратък, но ясен текст. Този текст ще присъства в описанието на начислението, ако то се отнася за дете. За всяка възрастова група трябва да посочите максималната възраст, която обхваща. За правилна калкулация на цените, е нужно да попълвате възраст на децата във всяка резервация.

В примера по-горе сме създали 2 възрастови групи - Бебета с максимална възраст 2 години и Деца с максимална възраст 12 години.

Сезони

Дефинирайте времевите интервали, в които имате различни цени за помещенията. Дайте кратко име на всеки сезон и добавете периодите, които обхваща. В един сезон може да добавите множество периоди. Периодите на сезоните не може да се застъпват.

В примера по-горе сме създали 3 сезона - Low, Mid, High.  Сезоните Low и Mid обхващат по два различни периода.

Базови цени

За всеки тип стая, задайте базови цени за сезоните, които сте дефинирали.

 • Пансион - изберете пансиона, за който се отнася базовата цена. Започнете с най-ниския пансион от договора. За цените на останалите пансиони, вижте секция "Допълнителни пансиони".

 • Цена за Стая или Легло - укажете дали цените които задавате в базовата позиция се отнасят за цялото помещение или за всеки гост (легло).

 • Ако изберете “цена за Легло", може да попълните различни цени за всяка от възрастовите групи на децата. Цените за децата може да заложите като твърда сума, но може да използвате и процент отстъпка от базовата цена.

 • Изберете Шаблон за начисление, ако желаете точно да определите всички полета на начислението за тази базова позиция - Ревеню Група и Категория, размер на Данъка, Допълнителни полета и т.н. Ако сте избрали “цена за Стая”, ще имате по едно начисление за всеки ден, ако сте избрали “цена за Легло”, ще имате отделно начисление на гост за всеки ден.

 • Върху зададените базови цени, може да бъдат наложени корекции при различни комбинации от възрастни и деца. За повече информация вижте по-долу секцията Специфични настанявания.

В примера по-горе създадохме Базови цени за:

 • Тип стая - DBL
 • Пансион- RO
 • Цена на легло
 • Цени за възрастни - 45 през  Low сезон; 50 през Mid сезон; 55 през High сезон
 • Цени за бебета - 100% отстъпка във всички случаи
 • Цена за дете - 20% отстъпка във всички случаи

Това показва, че базовата цена за типа стая DBL е за изхранване RO. Ако има опция за доплащане за BB или HB, тя трябва да се добави като допълнителен пансион (вж. по-долу).

Освен това сме създали позиция и за APP, но при нея базовият пансион е BB. Това по същество означава, че при договора ни с ТО това е "най-ниския" пансион, предлаган за APP и единствената възможна добавка е HB.

Допълнителни пансиони

Тук дефинирайте цените на всички останали пансиони от вашият договор. Ако базовата позиция е за даден пансион, това означава че той е включено в цената и калкулацията няма да мине през тази секция.

Например: може да имате базови позиции с различни пансиони - DBL/BB и APP/RO, както и ред в секция Допълнителни пансиони за BB. Това означава, че цената на стая DBL включва BB, а на APP не включва. Калкулацията за APP ще търси цена за BB от реда в секция Допълнителни пансиони.

За всеки ред:

 • Изберете за кой пансион се отнася. Ако пансиона липсва в списъка, първо го добавете в секция “Типове стаи и Пансиони”.

 • Цените за пансионите се залагат за всеки сезон. Цената се отнася за всеки от гостите. Въведете цени за възрастен и всяка от възрастовите групи на децата.

 • Шаблон за начисление - изберете шаблон за да определите с какви параметри да се направи начислението за този пансион. Отделно начисление ще бъде създадено за всеки от дните и гостите. В текста на начислението се вижда както името на пансиона, така и възрастовата група на детето, ако начислението е за дете.

Специфични настанявания

Тук може да дефинирате условия, чрез който да промените базовата цена, както и цената на Допълнителното изхранване. Може да укажете конкретни комбинации от възрастни и деца, както и пореден номер на госта в стаята, за който се отнася корекцията. 

Съвет: Ако имате еднотипни намаления за различни видове стаи, може да ги опишете в един ред, като изброите всички типове стаи, за които се отнася намалението. Например трети възрастен винаги заплаща 80% от цената на основното легло. По този начин ще се намали броя на въвежданите редове.

 • Текст - въведеният текст ще се добави като описание на начислението, за по-голяма яснота как се е формирала цената.
 • Тип стая - за кой тип стая се отнася условието. Полето е задължително, позволява да изберете повече от един тип.
 • Възрастни и деца. За каква комбинация от възрастни и деца се отнася условието. Задължителни полета.

 • За гостите от коя възрастова група се отнася условието - за възрастните или за деца от конкретна възрастова група. Задължително поле.

 • За кой гост поред, бил той възрастен или дете, се отнася условието. Ако оставите празно, условието се отнася за всичките гости от избраната възрастова група.

 • Цени или Отстъпки по сезони. Ако попълните стойност, тя ще замени цената от базовата позиция. Ако попълните процент, той ще се третира като отстъпка от базовата цена.

 •  Цени/отстъпки за Настаняване. Активират се само, ако базовата позиция е дефинирана като “цена за Легло”.

 •  Цени/Отстъпки за Допълнителни пансиони. Ако изхранването на госта е калкулирано от таблица Допълнителни пансиони, тази сума може да бъде коригирана чрез указване на твърда сума или отстъпка.

В примера по-горе създадохме следните специфични условия:

 • За тип стая DBL сме заложили -50% намаление от цената на нощувка за дете, настанено с 2 възрастни. Отстъпка за допълнителня пансион не е заложена.
 • За тип стая APP сме заложили различни цени за нощувките по сезони за 4-ти и 5-ти възрастен. Добавили сме и -20% намаление за долълнителния пансион.

Безплатни нощувки

Тук може да дефинирате, в кои случаи резервацията има безплатни нощувки. Може да укажете колко и кои дни да бъдат безплатни - тези в началото или края от престоя.

 • Текст. Въведеният текст ще се добави към текста на начислението, за да е ясно как се е формирала цената на нощувката.

 • Филтри. За кои резервации се отнасят безплатните нощувки. Дефинирайте нужните филтри, може да комбинирате между минимален и максимален престой, типове стаи, множество периоди за датата на издаване на ваучера, дата на пристигане на резервацията както и период, в който резервацията има поне една нощувка (В хотела).

 • Безплатни нощувки от началото и/или от края на престоя. Може да попълните и двете полета. Стойността на нощувките и пансионите, за избраните дни, ще бъдат 0.

Безплатните нощувки не засягат туристическия данък, ако сте избрали да се начислява такъв.

В горния пример създадохме условие 7=6:

 • Чрез опциите Min/Max сме определили, че престоят трябва да бъде точно 7 нощувки.
 • Прилага се и за двата типа стаи, част от договора.
 • Приложимо за резервации с дати на ваучера между 01 януари и 31 март.
 • Няма ограничение за това кога трябва да е пристигането.
 • Посочили сме, че първата нощувка ще бъде безплатна.

Отстъпки

Дефинирайте други отстъпки, които предоставяте на резервациите.

 • Текст. Въведеният текст ще се добави към текста на начислението, за да е ясно как се е формирала цената на нощувката.

 • Филтри. За кои резервации се отнася отстъпката. Дефинирайте нужните филтри, може да комбинирате между минимален и максимален престой, типове стаи, множество периоди за датата на издаване на ваучера, дата на пристигане на резервацията както и период, в който резервацията има поне една нощувка (В хотела).

 • Какво да се отстъпи - Нощувката и/или Допълнителни пансиони.

 • Приложи за - за кои нощувки от престоя на резервациите да се приложи отстъпката. Само нощувките попадащи в периода подлежат на намаление.

 • Как да се отстъпи. Поддържат се два метода "Без натрупване" и "С натрупване". 

  • Без натрупване ще изчисли отстъпката върху базовата цена, калкулирана до момента, без да взима в предвид други приложени отстъпки. 

  • С натрупване ще изчисли отстъпката, като първо извади направените преди това отстъпки и върху получената сума ще приложи процента на отстъпката. При този модел е важна последователността на изчисляване на отстъпките, защото всяка следваща зависи от направените преди това калкулации. Последователността на отстъпките се определя чрез полето "Номер по ред"

 • Процент на отстъпката - заложете размера на отстъпката.

Тарифи

В първата част разгледахме как се залагат ценовите условия на договора. В тази част ще разгледаме как да представим договора като тарифи, които могат да бъдат избирани в резервациите. Запишете договора и изберете бутон "Rates" (горе дясно). За тази стъпка е достатъчно да сте въвели типовете помещения и пансионите в секция “Типове стаи и Пансиони”. На тяхна база системата ще ви предложи комбинациите от продукти (тарифи), които да бъдат създадени.

Ще видите таблица, в която са комбинирани всички типове стаи и пансиони от договора. Ако таблицата е празна, означава, че в секция “Типове стаи и Пансиони” от договора, не са попълнени нужните данни. За създаване на тарифите, имате следните възможности:

 • Оставете избран чек бокса "Предложения за стойности" и натиснете "Добави автоматично тарифи". Системата ще се опита автоматично да създаде правилните тарифи, отчитайки фактори като: досега направени договори, общоприети термини за наименование на пансионите, както и съвпадение на имената на типовете стаи.

 • Ако автоматичната опция не работи добре във вашите условия, не използвайте "Предложения за стойности". Системата ще добави тарифи за всички празни позиции, а вие трябва да изберете Типа стая, Храните и Името на всяка тарифа.

 • С бутон "+" може да добавите тарифа за конкретна комбинация Тип стая/Пансион. Напомняме, че срещу една комбинация Тип стая/Пансион от договора, може да добавите няколко тарифи, например за различни типове стаи (казуса Двойна море/ Двойна парк).

 • С бутон "-" може да изтриете дадена тарифа. Така няма да е възможно да бъде избирана в резервациите. Ако тарифата вече е използвана в дадена резервация, тя ще бъде изтрита и премахната от резервацията.

 • С бутона "Спри" може да спрете тарифата от продажба, но да я запазите като налична.

За всяка комбинация  тип стая DBL/Пансион, сме добавили до две тарифи. Създали сме по една тарифа за всеки от типовете двойни стаи в хотела Двойна парк/Двойна море.

Разсинхронизирани тарифи.

Ако сте създали тарифи за Типове стаи и Пансиони, а в последствие, премахнете такъв тип стая или пансион от ценовите условия на договора, ще се появи нова секция с тарифите, за който няма ценови условия. Подобни тарифи може да изтриете, спрете или да ги преместите. С бутона "Премести", може да изберете нова комбинация от тип стая и пансион, за която да се отнася тази тарифа.

Запишете промените след като сте готови с тарифите.

В резервациите изберете Компанията (туроператора), Типа стая и Храните. В списъка с тарифи ще се предложи отговарящата на комбинацията тарифа. Предложенията може да са повече от едно, в случая с казуса Двойна море/ Двойна парк.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница