WorldLine/Six Payments

Променена на: Thu, 27 юни, 2024 в 2:31 PM

Print

Въведение

Интеграцията между Clock PMS+ и един от водещите доставчици на платежни услуги - WorldLine/Six Payments ви позволява безпроблемно да обработвате онлайн плащания от различни източници - Онлайн резервационна система, портала MyBooking или през фолиата на гостите.

Поддържа всички функционалности, част от пакета за обработка на плащанията - токенизация, преоторизация + плащане/освобождаване, възстановяване на суми, използване на физически терминали за карти и/или предлагане на алтернативни методи за плащане.

Забележка: С WorldLine/Six можете пълноценно да се възползвате от революционния Платежен автопилот. 

Конфигурация

WorldLine/Six Payments разделя продуктовата си линия на следните модули:

 • SaferPay - този модул обработва eCommerce трансакции - това са трансакции, извършвани онлайнили от самите гости или от потребител, извършващ трансакция през Clock PMS+.
 • cCredit - този модул обработва трансакциите с физически налична карта - това са трансакции, извършвани на физически картов терминал в обекта и ще трябва да си купите такъв терминал от Worldline/Six. 

SaferPay

За да конфигурирате модула SaferPay, моля, изпълнете следните стъпки:

 • В Clock PMS+ отидете на меню Настройки->Всички настройки->Платежни оператори->Six Payments-> раздел Saferpay E-Commerce

 • Customer ID  (1) - въведете вашата Worldline/Six клиентска идентификацияМоже да я намерите, като се логнете във вашия Worldline/Six акаунт и отидете на раздел Settings->Payment means/terminals (Настройки->Методи за плащане/терминали).

 • Saferpay username (2) - трябва да създадете API user (API потребител) във вашата Worldline/Six акаун и да въведете потребителското му име в това поле;
 • Saferpay password (2) - ще трябва да създадете API user (API потребител) във вашата Worldline/Six акаунт  и да въведете паролата му в това поле.

Важно: Прикаченият файл - Saferpay - Create JSON API Login - ви предоставя насоки за това как създадете API потребител.

 • API Terminal (3) and Omnichannel terminal (4)  - въведете идентификация  на вашия 'Phone-Mail' terminal (Телефон-имейл терминал) във вашия Worldline/Six акаунт. Може да го намерите в меню Settings->Payment means/terminals->отворете падащото меню и копирайте идентификацията на 'Phone-Mail' terminal.

 • 3DS transaction terminal (5) - въведете идентификацията на вашия 'eCommerce' терминал във вашия Worldline/Six акаунт. Може да го намерите от меню Settings->Payment means/terminals->отворете падащото меню и копирайте идентификацията на 'Saferpay eCommerce' терминала.

 • Client present transactions force sca (6)  - ако настройката е избрана,  “Force 3D”  се инициира за всички транзакции извършени от клиента.

cCredit

За да конфигурирате модула cCredit, моля, изпълнете следните стъпки:

 • В Clock PMS+ отидете на меню Настройки->Всички настройки->Платежни оператори->Six Payments->раздел cCredit (POS)

 • cCredit username (1) - въведете cCredit потребителско име, предоставено ви от Worldline/Six за интеграция с ClockPMS+
 • cCredit password (2) - въведете cCredit паролата, предоставена ви от Worldline/Six за интеграция с ClockPMS+

Терминали

Заедно с горните настройки, също така ще трябва да добавите данните за вашите физически терминали при конфигурирането на терминала.

 • В Clock PMS+ отидете на меню Настройки->Всички настройки->Платежни оператори->Six Payments-> изберте бутон "Терминали" горе вдясно.
 • Изберете бутон "Добави" горе вдясно и въведете данните.
 • POS (1) - това е client ID (идентификацията на терминала), зададена във вашия Worldline/Six акаунт.
 • Name (2) - това е името на терминала, който ще видите в Clock PMS+. Това ще бъде изключително полезно в случаите, когато оперирате с няколко терминалакато името ще ви подскаже кое какво е, например 'Handheld terminal' (мобилен терминал); 'Front desk terminal' (терминал на рецепция); 'Backup terminal' (резервен терминал).

Забележка: В повечето случаи устройствата, които сте закупили от Worldline/Six ще пристигнат конфигурирани и вие просто трябва да ги свържете в локалната мрежа и електрическата мрежа. Но ако получите неконфигуриран терминал, моля, използвайте прикачения файл - Hospitality Setup description cCredit Gateway EN V 1.4 - за да го конфигурирате или вместо това може да се обърнете към сервизните специалисти на cCredit support за помощ.

Алтернативни платежни методи

С Worldline/Six можете да предложите на гостите различни методи на плащанене само с картаТова може да бъдат различни онлайн банкови решения до приложения от тип "портфейл"Първо трябва да ги конфигурирате  в Worldline/Six акаунт. Моля, консултирайте с вашия Worldline/Six представител за тяхната настройка.

След като го направите, следвайте тези стъпки в Clock PMS+:

 • Настройки->Всички настройки->Платежни оператори->Six Payments->раздел Алтернативни платежни методи.
 • Payment page - terminal (1) - въведете payment page terminal ID, който е зададен в Worldline/Six за обработка на алтернативните платежни методи.

 • Payment page payment methods (2) - изберете кои алтернативни платежни методи ще използвате/предлагате.
 • активирайте функционалността "Платежна страница" (3)

Вече когато гостите  правят плащане, те ще имат опцията да изберат:

 • да платят с картав който случай те директно въвеждат детайлите във формата и продължават
 • да платят с алтернативен методв който случай те ще бъдат пренасочени към страница, хоствана от Worldline/Six и ще продължат с извършването на плащането посредством алтернативен метод.

Забележка: Тъй като подобни алтерантивни методи не включват кредитни/дебитни карти, няма да получите токън за кредитна карта в резервацията.

Когато приключите с настройките на модулите, които ще използвате, изберете Валутата, в която сумите по плащанията ще бъдат изпращани на Worldline/Six и отбележете връзката като Live.

Финализиране на настройките

След като приключите, отидете в Clock PMS+ на меню Настройки->Всички настройки->Платежни оператори->Кредитна карта и изберете следните:

 • В раздел Доставчик на платежна услуга, изберете SixPayments от падащото меню (1).
 • Изберете дали изисквате от гостите, да въвеждат CSV код, когато въвеждат данните на карта (2).
 • Изберете дали ще изисквате от гостите да въведат своя Адрес, когато въвеждат данните на карта (2).
 • Маркирайте селекцията си в раздел "Приемани кредитни карти" и ги обновете, ако е необходимо (3).

Накрая трябва да зададете вашите гаранционни политики с правилната платежна услуга..

 • Отидете на меню Настройки->Всички настройки->Резервации->Гаранционна политика
 • Редактирайте вашите гаранционни полтики и изберете  "Токенизация на кредитна карта/плащане" като плащане

Важно: Успешните трансакции ще бъдат автоматично отразени във фолиата.

Настройки в Clock POS

Настройките се правят от меню Управление->Six Payments и процесът е идентичен на този в Clock PMS+. 

Но трябва да настроите само cCredit и да добавите информацията за терминала (устройството).

pdf
pdf

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница