Stripe

Променена на: Thu, 27 юни, 2024 в 2:31 PM

Print

Въведение

Интеграцията между Clock PMS+ и един от водещите доставчици на платежни услуги - Stripe ви позволява безпроблемно да обработвате онлайн плащания от различни източници - Онлайн резервационна система, портала MyBooking или през фолиата на гостите.

Поддържа всички функционалности, част от пакета за обработка на плащанията - токенизация, преоторизация + плащане/освобождаване, възстановяване на суми.

Забележка: Използвайки Stripe можете пълноценно да се възползвате от революционния Платежен автопилот

Важно: Тази интеграция не поддържа терминалите за физически карти на Stripe.

Конфигурация

За да конфигурирате връзката между Clock PMS+ и Stripeотидете на меню Настройки->Всички настройки->Платежни оператори->Stripe и въведете следните данни:

 • Account (1) - Това е Stripe account ID (идентификационен номер на Stripe account). Може да го намерите в Stripe, меню Settings->Account details->ред Account settings вдясно.
 • API Key (2) - намерете 'Secret key' (тайния ключ) в раздел 'API keys' (API ключове) в Stripe settings (настройките на Stripe, копирайте го и го добавете в това поле. 
 • Currency (3) - изберете валутата, в която сумите по трансакциите ще бъдат изпращани на Stripe.

Пример:

- можете да въведете като валута EUR

- след това опитайте да направите плащане в USD

- ще конвертираме сумата към EUR (въз основа на валутните настройки в Clock PMS+) и ще изпратим към Stripe сумата в EUR.

 • Tokenize with amount (4) - За да токенизирате кредитните карти, ще трябва да извършим преоторизация на  (или задържане) на конкретна сума. Тази операция ще провери дали кредитната карта е валидна. Моля, въведете сума, ако бихте желали кредитните карти да се токенизират при добавянето им към резервацията (препоръчваме използването на малка сума - 0.5 например).

Важно: Ако не бъде попълнено, кредитните карти само ще бъдат съхранявани в Clock PMS+, и няма да бъде проверявана валидността им.

 • Ако данните за връзката са верни, бутоните Live и Active (5) ще бъдат маркирани автоматично при запазване на конфигурацията.

Алтернативни платежни методи

Също така може да предложите на гостите си други начини за плащане вместо само с карта. Те са известни като "Алтернативни платежни методи", "Методи чрез онлайн банкиране" или "Портфейл"

За да активирате опцията:

 • намерете 'Public key' (публичния ключ) (6) във вашите Stripe настройки и го въведете в Clock PMS+
 • Изберете кои методи бихте желали да предлагате (7).

Вече когато гостите  правят плащане, те ще имат опцията да изберат:

 • да платят с картав който случай те директно въвеждат детайлите във формата и продължават
 • да платят с алтернативен методв който случай те ще бъдат пренасочени към страница, хоствана от Stripe и ще продължат с извършването на плащането.

С приключването на горните стъпки, отидете в Clock PMS+ на меню Настройки->Всички настройки->Платежни оператори->Кредитна карта и изберете следното:

 • Изберете дали изисквате от гостите, да въвеждат CSV код, когато въвеждат данните на карта (2).
 • Изберете дали ще изисквате от гостите да въведат своя Адрес, когато въвеждат данните на карта (2).
 • Маркирайте селекцията си в раздел "Поддържани карти" и ги обновете, ако е необходимо (3).
 • В раздел Доставчик на платежна услуга, изберете Stripe от падащото меню (1).

Финализиране на настройките

След като приключите  с настройките, трябва да зададете вашите  гаранционни политики с правилната платежна услуга.

 • Отидете на меню Настройки->Всички настройки->Резервации->Гаранционна политика
 • Редактирайте вашите гаранционни полтики и изберете  "Токенизация на кредитна карта/плащане" като плащане.

Употреба

Онлайн резервационна система

За да завършат гостите резервацията си на вашия уебсайт, те ще трябва да предоставят данните на кредитната си карта и в зависимост от настройките на гаранционната политика, извършат плащане чрез Stripe, за да финализират резервацията си.

Портал MyBooking

Гостите ще могат да гарантират резервацията си или просто да платят сметката си през Портала MyBooking.

Payment Autopilot

Задачите, зададени в платежния автопилот ще бъдат обработени посредством Stripe.

Важно: Успешните трансакции ще бъдат автоматично отразени във фолиата.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница