Мероприятия - Справка "Използвани Блокове"

Променена на: Mon, 23 ян, 2023 в 3:05 PM

Print

Когато работите с много мероприятия или групи с блокове, справката "Използвани блокове"  ще бъде ценен инструмент, чрез който може да проследите приложените блокове за даден период, мероприятие или компания, както и тяхното конвертиране в резервации. По този начин ще имате пълна картина за ситуацията, за да анализирате темповете на конвертиране, освободите неизползвани блокове и получите обратна връзка от организаторите във връзка с реализирането на блоковете.

За да достъпите справката, отидете на меню "Мероприятие"-> Използвани блокове и просто въведете периода, за който желаете да разгледате ситуацията с блоковете. Като допълнение може да използвате филтрите "Компания" и "Мероприятие", за да получите по-конкретна информация.

Информацията, която виждате в тази справка е:

  • всеки отделен блок за всяко от изброените мероприятия (1)
  • статусът на блока и мероприятието (2) - в примера по-горе имаме блок, който е опционален в негарантирано мероприятие. Останалите от блоковете са активни блокове в гарантирано мероприятие.
  • общият брой блокирани стаи (3)
  • броят на конвертираните блокове (4)
  • оставащите блокове за използване (5)

Разбира се, че в дъното на справката ще видите сумарните или обобщените данни на дневна база (в зависимост на избрания изглед на справката) и процента на използване.

Тип справка

Във филтрите за генериране на справката ще видите полето "Тип справка" и може да изберете между процент използвани блокове и свободни стаи.

  • Ако използвате % използвани блокове ще видите всички блокове, включително опционалните/контингентните такива и процента на използвани блокове
  • Ако използвате "Свободни стаи" ще видите само активните блокове.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница