Мероприятия - Статус, кредитна (дебитна) карта и масова актуализация

Променена на: Sat, 1 окт, 2022 at 5:53 PM

Print

Има допълнителни функционалности на страницата "Мероприятие", които ви помагат с ежедневните операции.

Статус

Освен Гаранционния статус на мероприятие, сме добавили и статус на състоянието на мероприятие - очаквано, настанена, изпратена, анулирано/непристигнали. Използвайте статусите настанена/изпратена с пристигането на първия гост или организатора съответно, заминаването на последния гост/организатор.

Избрали сме реализация с два статуса вместо един, за да избегнем загубата на важна информация. По този начин също така имате информация за пропуснатите възможности (анулирано, непристигнали) и какъв е гаранционният статус в този случай (Контингент, Опционално, Негарантирано, Гарантирани).

Важно: Отмяната или маркирането на мероприятие като "Непристигнали" НЯМА да анулира/направи непристигнали резервациите за хотелски стаи, свързани с мероприятието. Ако това се случва също с мероприятието, моля, уверете се, че сте ги анулирали/направили непристигнали ръчно. 

Забележка: Когато анулирате или маркирате като мероприятие като непристигнали, системата ще ви попита дали валидните фолиа за мероприятието следва да бъдат анулирани.

Кредитна карта

Може да съхраните данните за кредитните карти в страницата на мероприятието, което по-късно може да използвате, за да таксувате суми чрез фолиото, доколкото използвате поддържан или конфигуриран платежен процесор.

Допълнително, ако използвате Приложението за онлайн потвърждение на мероприятие и организаторът плати задължителния депозит през приложението, картата, която са използвали за плащането, ще бъде автоматично съхранена. Освен това ако има вече съхранена карта, организаторът може да избере да използва картата за депозитно плащане или да предостави друга.

Масова актуализация

За да ви предоставим повече възможности за по-бързо и лесно редактиране на вашите по-сложни мероприятия, сме добавили екран за масова актуализация. Основната му цел е да ви позволи да промените датите на мероприятието и броя на гостите във всички дейности и начисления с няколко клика само.

За да достъпите новия екран, отворете Мероприятието и изберете Функционалности-> Масова актуализация

На само един екран може да видите и да редактирате:

  • Период на събитие;
  • Дати и количества на начисления, регистрирани във фолиото на мероприятие;
  • Дата и лица за всяка резервация за зала за мероприятие;
  • Дата и количество на начисленията, свързани с резервациите за зала за мероприятие;
  • Описания и бележки, свързани с резервациите за зала за мероприятие (натисни бутона (1), за да ги отворите  за редакция);
  • Дата и лица за всеки кетъринг;
  • Дата и количество на начисленията, свързани с всеки кетъринг;
  • Описания и бележки, свързани с кетъринг (натисни бутона (1), за да ги отворите за редакция)

За дори по-бързо и удобно редактиране, сме добавили функционалността "Автопопълване" (2) към този екран. Използвайте я, за да предотвратите нуждата от многократно попълване на едни и същи данни на екрана за масова актуализация.

Ако, например, искате да придвижите всичко с 1 ден и да промените количеството (броя лица), отворете автопопълването и задайте нова дата в раздел дати, а в раздела с количествата  - въведете нова стойност. Това ще ви спести значително количество време, тъй като няма да е нужно да променяте датата за всяко мероприятие, резервациите за зала и кетъринг проявите една по една (което за някои мероприятия може да бъде стотици редове/записи), а вместо това просто задавате нова дата/количество и всичко ще бъде автоматично променено.

Забележка: В изображенията по-горе, '50.0' се отнася за количеството на начисленията (например 50.0 Кафе-пауза, докато 50' се отнася до броя на лицата.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница