Операции с фолиа, депозити и фактури

Как да обработим грешен документ

Анулиране на грешен документ и издаване на нов.

Научете повече

Как да сторнираме документ

Сторниране на документ (кредитно известие) и издаване на нов.

Научете повече

Как да издадем общ документ за множество резервации

Общ документ за множество резервации, използване на общ депозит за гр...

Научете повече

Разделяне на начисления между няколко фолиа

Разделяне на начисления между няколко фолиа, опции за разделяне.

Научете повече

Как да обработим картови плащания през платежен оператор

Картови плащания през платежен оператор, видове трансакции.

Научете повече

Фискални операции

Фискални операции - фискални и сторно фискални бонове.

Научете повече

Приключване на каса

Отчет плащания, фискални отчети, приключване на каса.

Научете повече