Операции с фолиа, депозити и фактури

Фолио - общ преглед

Фолио - предназначение, видове фолиа.

Научете повече

Фолио на резервация

Фолио на резервация - детайли.

Научете повече

Начисляване на допълнителни услуги за резервациите

Начисляване на допълнителни услуги за една или няколко резервации.

Научете повече

Как да издадем документ на гост

Приключване на фолио на резервация и издаване на документ.

Научете повече

Как да издадем документ на фирма

Фактура на фирма, изгледи на документа.

Научете повече

Как да издадем документ на външен клиент

Документ на външен клиент (лице, което не е гост на хотела).

Научете повече

Как да отразим депозит по резервация

Депозитно фолио, документ за предплатена сума, бързо търсене на рез...

Научете повече

Как да използваме наличен депозит

Използване на депозит по метода "Приспадане на начисленията&qu...

Научете повече

Как да възстановим депозит на клиент

Връщане на част или пълния размер на наличен депозит.

Научете повече