Фолиа, начисления и плащания

Фолио - общ преглед

В тази статия ще ви запознаем по-подробно с фолиата и тяхното предназ...

Научете повече

Фолио - настройки

След като се запознахме с предназначението на фолиата, сега ще разгле...

Научете повече

Стандартно Фолио - създаване и търсене

След като ви запознахме с основните детайли на фолиото, сега ще се сп...

Научете повече

Фолио - начисления

Както вече споменахме, основното предназначение на стандартните фолиа...

Научете повече

Контрол на начисленията

Подробно разгледахме всички операции, които може да се извършват с на...

Научете повече

Фолио - разделяне на начисленията

След като разгледахме как се регистрират начисления във фолиата и въз...

Научете повече

Трансфери на начисления и групови фолиа

Чрез възможностите си за трансфер Clock PMS+ ви дава оперативна гъвка...

Научете повече

Фолио - плащания

Следваща стъпка при работата с фолиа е да разгледаме как се отразяват...

Научете повече

Издаване на документ

След като вече знаете как се отразяват начисления и плащания във фоли...

Научете повече