Картови Плащания

Променена на: Thu, 1 юни, 2023 в 9:44 AM

Print

Ако обработвате картовите плащания посредством платежен оператор, ето как да изпълните операциите, свързани с тях:

Таксуване на карта

Използвайте бутона с икона “карта” от основния изглед на фолиото или от екран "Плащания & Преоторизации" и следвайте стъпките:

 • Посочете размера на сумата;
 • Ако нямате токенизирана кредитна карта, можете да добавите нова карта за това плащане, като използвате бутона "Нова кредитна карта" (2). Въведете данните за картата и изтеглете сумата с бутон “Използвай новата кредитна карта”;
 • Ако имате токенизирана кредитна карта, моля, изберете я и тя ще бъде автоматично таксувана (1);
 • Ако имате свързан терминал, може да го използвате, за да таксувате сумата.  Моля, кликнете върху името на съответния терминал и прекарайте картата, когато системата ви подкани (3);

Възстановяване на сума

За да възстановите сума по таксувана карта, следвайте стъпките:

 • От основния изглед на фолиото отворете "Плащания & Преоторизации";
 • Намерете плащането и отворете неговите детайли;
 • Изберете бутон “Възстановяване на сума”;
 • Попълнете причина, ако е нужно коригирайте сумата и потвърдете операцията.

Преоторизация

Операциите с преоторизации включват блокиране, изтегляне и освобождаване на сума.

Блокиране на сума

Използвайте опцията "Преоторизация", за да блокирате сума по кредитната карта. Тази сума няма да бъде таксувана, но картодържателят няма да може да я похарчи.

От основния изглед на фолито, изберете бутона за картови плащания и преминете в страница “Преоторизация”;

 • Въведете сумата, която искате да блокирате;
 • Може да използвате:
  • Нова кредитна карта;
  • Токенизирана карта (ако има);
  • Свързан терминал. Моля, изберете името на съответния терминал и прекарайте картата, когато системата ви подкани.

Блокираната сума ще виждате в основния екрана на фолиото, както и в детайли на плащанията, страница “Преоторизации”.

Изтегляне на блокирана сума

Всяка преоторизация може да бъде използвана само веднъж. В случай на частично заплащане, остатъкът ще бъде освободен. За да използвате блокирана сума:

 • От основния изглед на фолиото изберете бутона за картови плащания;
 • Въведете сумата, която искате да изтеглите (не повече от блокираната сума);
 • От група “Преоторизации” изберете съответната преоторизация и потвърдете трансакцията.

Освобождаване на преоторизация

За да освободите блокирана сума:

 • Отворете детайли на плащанията и преминете в страница “Преоторизации”;
 • Отворете детайли за преоторизацията и изберете бутон “Освободи”;
 • Потвърдете операцията;

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница