Clock IoT устройство тип B

Променена на: Mon, 29 май, 2023 в 9:17 AM

Print

Описание на продукта

В пакета на продукта ще намерите:

 • Clock IoT устройство, базирано на миникомпютър A20-OLinuXino-LIME2 ;
 • Захранващ адаптер;
 • Мрежов кабел;
 • SD карта, включена в устройството.

Предна страна

 • 1 - порт за захранване;
 • 2 и 3 - USB портове;
 • - индикатор за наличие на мрежова връзка;
 • 5 - индикатор за трансфер на данни по мрежата;
 • - LAN порт;
 • - конектор за батерия;

Задна страна

 • 8 - включване/изключване;
 • - хардуерен рестарт (не е препоръчителен) ;
 • 10 - не се използва;
 • 11 - порт за SD карта;
 • 12 - USB OTG - не се използва;
 • 13 - HDMI порт - за връзка с монитор;
 • 14 - SATA порт - не се използва;
 • 15 - не се използва;

Инструкции за работа

Включване на устройството

 • Включете захранващия адаптер в порт 1. Уверете се, че захранването работи, за целта проверете дали от порт 1 "прозира" червена светлина. 
 • Изчакайте между 1 и 5 минути да се зареди ОС на устройството. Устройството е готово за работа едва след като операционната му система е заредена. Може да проверите това от страничния отвор за вентилация от страната на мрежовия порт. Ако операционна система е заредена, ще забележите светлина от зелен диод през отвора. Диодът не се вижда директно, така че светлината през отвора е слаба.
 • Включете мрежовия кабел в порт 6.  Уверете се дали има мрежова активност, като проверите светлините на диодите на порта (и 5) .

Изключване на устройството

Натиснете бутон 8, задръжте повече от 5 секунди, докато зелената светлина през страничния вентилационен отвор угасне. След това може да изключите устройството от захранващия кабел.

Внимание: НЕ може да изключите устройството директно от захранващия кабел, защото Clock IoT разполага с вградена батерия. При падане на напрежението, устройството може да работи около два часа (в зависимост от заряда на батерията). 

Рестартиране

 • Натиснете бутон 8 и задръжте за повече от 5 секунди. След като угаснат светлините, отново натиснете същия бутон  за още 5 секунди. 
 • За хардуерен рестарт задръжте бутон за около 2 секунди. Изпълнявайте хардуерен рестарт на устройството, само след препоръка от страна на екипа за поддръжка на Clock PMS+.

Безопасна работа

 • Избягвайте да оставяте дълго време Clock IoT без захранване;
 • Винаги изключвайте устройството по указаниия начин;
 • Изпълнявайте рестарт само при необходимост.

Отстраняване на проблеми

 • Ако сте изпълнили всички стъпки по включване на устройството и след необходимото изчакване, не виждате зелена светлина от страничния вентилационен отвор, задръжте бутон 8 за повече от 5 секунди. Изчакайте нужното време за да се зареди ОС.

Мрежа/Защитна стена

Устройството Clock IoT изисква постоянен изходящ достъп до:

 • *.clock-software.com. TCP портове: 80, 443, 22.
 • *.amazonaws.com. TCP портове: 443, 8443, 8883.
 • ruby-gems.clock-software.com. TCP порт 5000.
 • UDP port 123 (NTP - Network Time Protocol)
 • Clock не предоставя IP диапазони, тъй като те могат да се променят във всеки един момент.
 • Вашата локална мрежа трябва да се различава от 172.17.xxx.xxx (или 172.17.0-255.0-255).
 • Clock IoT не се нуждае от никакви входящи връзки/отворени портове.
 • Clock IoT устройството се нуждае от DHCP в мрежата, за да получи автоматично своя IP адрес. Не се поддържат фиксирани IP адреси.
 • Моля, обърнете внимание, че може да се наложи Clock IoT устройството да бъде поставено в една и съща мрежа с устройството/системата на трета страна, подлежаща на интерфейса (за TCP/IP протоколи), или физически близо до устройството/системата (за USB кабелни интерфейси). Проверете всеки интерфейс за специфичните изисквания за протокол/порт.

Важно: Едно Clock IoT устройство може да бъде свързано само с един Clock PMS+ или Clock POS акаунт.

Устройство/инсталация

 • Устройството Clock IoT се нуждае от Ethernet кабел (не е включен в комплекта) и захранващ адаптер (включен в комплекта). Не се поддържа Wi-Fi връзка.
 • Устройството Clock IoT трябва да бъде постоянно включено. Препоръчва се използването на непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS). Рестартирането на устройството категорично НЕ се препоръчва, тъй като това може да доведе до блокиране на устройството.
 • Светодиоди на устройството. Зеленият светодиод (захранване) трябва да свети постоянно. Жълтият светодиод (четене/запис на SD карта) може да мига или да е постоянен.

Проверка на връзките/портовете

 • Свържете се със системния си администратор и намерете IP адреса на Clock IoT устройството. Името на хоста на Clock IoT устройството Device е "clockrpi-", последвано от серийния номер на устройството.

Пример: "clockrpi-a407a36985b48965a3e00ab85aa1e820".

Пример за име на хост и локален IP в рутер

Пример за име на хост и локално IP в маршрутизатор

Успешен тест за връзка:

 • Отворете браузър и въведете IP адреса на устройството.
 • Ще се отвори страницата за диагностика.
 • Моля, свържете се със системния администратор, ако някоя от проверките е отбелязана като неуспешна, и го помолете да провери отново изискванията в раздела "Мрежа/Защитна стена"

Комуникация със софтуер на трети страни

Целта на IoT устройството е да действа като комуникационен мост между облачните сървъри на Clock PMS+ и локалните сървъри на системи на трети страни. Моля, обърнете внимание, че едно IoT устройство може да осъществява комуникация с няколко системи - например, ако имате система за заключване на врати и един фискален принтер, имате нужда само от 1 IoT устройство, което да осъществява комуникацията и с двете (стига да са изпълнени изискванията, описани по-долу). 

Системи за достъп

По-голямата част от системите за достъп се нуждаят от устройство Clock IoT за комуникация. Списъкът включва Salto, VisiOnline, Assa Abloy, Onity, Messerschmitt, Saflok, Hotek и други. За правилна комуникация между системите:

 •  IoT устройството и сървърът (системата) за ключ-карти трябва да са свързани към една и съща локална (интернет) мрежа.

Термални принтери за кухненски марки и сметки в Clock POS

За комуникацията между Clock POS и принтерите (за кухненски марки, сметки) във вашия F&B обект се нуждаете от Clock IoT устройство. За правилна комуникация:

 • IoT устройството и принтерите трябва да са свързани към една и съща локална (интернет) мрежа. 1 IoT устройство може да обработва комуникация с до 10 принтера.

Фискални принтери

Нуждаете се от Clock IoT устройства за комуникацията с фискални устройства Datecs и Daisy.

Datecs

 • нуждаете се от по едно Clock IoT устройство за всеки фискален принтер, който ще използвате (3 фискални принтера = 3 Clock IoT устройства).
 • Clock IoT устройството се свързва към фискалното устройство чрез USB кабел. 
 • Имайте предвид, че някои модели фискални принтери не са със стандартен USB-A порт, а със USB-B, за които ще ви трябва USB-B към USB-A кабел. 
 • Поддържат се всички модели Datecs фискални принтери с USB комуникация

Daisy

 • нуждаете се от по едно Clock IoT устройство за всеки фискален принтер, който ще използвате (3 фискални принтера = 3 Clock IoT устройства).
 • Clock IoT устройството и фискалния принтер трябва да са свързани към една и съща локална мрежа.
 • Фискалният принтер е необходимо да поддържа ПРОТОКОЛ ЗА КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА И  ПЕРСОНАЛЕН КОМПЮТЪР V.1.6 2023
 • За разработка е използван Фискален принтер Daisy FX 1300 и за всички останали фискални принтери трябва да потвърдите с доставчика на фискалният принтер техническа съвместимост.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница