Депозитни фолиа и регистриране на депозит

Променена на: Mon, 16 ян, 2023 в 2:50 PM

Print

Депозитните фолиа са предназначени за да отразите предварителни плащания от клиентите. Те се поддържат за резервации, компании и мероприятия. След като отразите плащането може да закриете фолиото и да издадете фактура. В депозитното фолио не може да се начисляват услуги. Използваните услуги се начисляват в стандартни фолиа на резервации, компании и мероприятия. Сумите в депозитни фолиа може да се използват за плащане на услуги, начислени в стандартните фолиа. Остатъците в депозитните фолиа се следят в справките.

Съвет: Ако не се изисква издаване на фактура за предварително платената сума, може да добавите плащането директно в стандартното фолиото, където ще се начисляват услуги.

Създаване на депозитно фолио и регистриране на депозит

Независимо от депозитния модел, който сте избрали, стъпките по създаване на депозитното фолио и регистриране на самия депозит, са еднакви.

1.Депозитно фолио в резервация

 • Намерете резервацията и я отворете за преглед;
 • Изберете бутон “Добави депозитно фолио” в секция "Тарифи и фолиа";
 • В новосъздаденото фолио изберете бутон “Ново плащане”(5) и въведете платената сума;
 • Затворете фолиото за да издадете фактура, бутон “Издай->Затвори”(1);  

Внимание: За да издадете фактура за депозита се изисква да имате предварително дефиниран шаблон за начисление към група приходи  “Предварително фактуриран депозит”. Ако приемате депозити за услуги с различни данъчни ставки, трябва да подготвите отделен шаблон за всяка ставка. За повече информация прегледайте “Шаблони за начисление”

2. Депозитно фолио към компания

 • Намерете компанията и я отворете за преглед;
 • В секция “Фолиа” изберете бутон  “Добави депозитно фолио”;
 • Следвайте същите стъпки както при резервацията за да добавите плащане и издадете фактура.

3. Депозитно фолио към мероприятие

 • Намерете мероприятието и го отворете за преглед;
 • В секция “Фолиа” изберете бутон  “Добави депозитно фолио”;
 • Следвайте стъпките, описани по-горе за да добавите плащане и издадете фактура.

Операции с депозитни фолиа

Позволените операции с депозитни фолиа са:

 • Анулиране на депозитно фолио - изпълнява се от екрана на фолиото, бутон “Издай->Анулирай”(4) - анулира цялото фолио и всички плащания в него;
 • Сторно -  може да се приложи само за закрити фолиа, изпълнява се от екрана на фолиото, бутон “Издай->Сторно”(3). Създава се корекционно(кредитно) фолио за пълния размер на депозита. За да активирате  корекционно то фолио, изберете бутон “Издай->Затвори”(1). Отрицателно плащане трябва да бъде добавено в основното депозитно фолио. Използвайте опцията за сторно, когато трябва да върнете цялата сума на клиента и да издадете кредитно известие към фактурата, с която сте регистрирали депозита;
 • Изравняване на депозита - може да приложите само за закрити фолиа, бутон "Издай->Изравняване на депозита"(2). Позволя издаване на корекционно фолио (положително или отрицателно). Функцията е активна само ако депозитното фолио не е балансирано, т.е. след затварянето му е добавено ново плащане (положително или отрицателно). Според вида на промяната (положителна/отрицателна), системата издава и приключва корекционно фолио, съдържащо начисление със съответния знак. Може да използвате функцията в случаите, когато се налага да възстановите част от сумата на клиента;
 • Анулиране на плащане - ако сте сгрешили плащането, изберете бутон “Анулирай”(6) в реда на съответното плащане, в екрана на депозитното фолио; 

Справки

За да може лесно да проследявате операциите с депозити и тяхното състояние, сме предвидили нужните отчети. Справките може да достъпите като от менюто за навигация изберете Справки->Всички справки. Информация за депозитните фолиа ще намерите в:

 • Плащания - детайлна информация за плащанията, регистрирани в депозитни фолиа;
 • Закрити Фолиа -  детайлна информация за закрити депозитни фолиа;
 • Закрити фолиа - обобщено - обобщена информация за закрити депозитни фолиа;
 • Дневник „Депозити“  -  детайлна информация за движението в депозитни фолиа; 
 • Trial balance - обобщена информация за движението в депозитни фолиа;
 • Оставащи депозити - детайлна информация за налични суми в депозити фолиа.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница