Как обработваме депозитите с модел “Трансфер на плащане”

Променена на: Sat, 1 окт, 2022 в 5:32 PM

Print

Ще разгледаме как се обработват депозитите при работа с модела “Трансфер на плащане”, как изглеждат документите, в които има плащане с депозит и какви са възможните операции с депозитите.

Използване на депозит за плащане на услуги

  • Отворете фолиото, в което искате да използвате депозита;
  • Изберете бутон "Използвай Депозит от ..." в раздела “Плащане”;
  • Изберете депозитно фолио, ако е налично или потърсете депозитни фолиа на други резервации или компании;
  • Въведете сумата, която искате да се прехвърли;

Резултат:

Прехвърлената сума се отразява в целевото фолио като плащане от типа “Прехвърляне (вътрешно)”, а в изходното(депозитно) фолио като отрицателно плащане от същия тип. За размера на изтеглената сума, към депозитното фолио автоматично се създава корекционно(кредитно) фолио.

При закриване на фолиото, в което е използван депозита, системата издава документ за пълния размер на услугите. Сумата на депозита се добавя като плащане “Прехвърляне (вътрешно)”  в документа.

Анулиране на плащания, извършени чрез опцията "Използвай депозит от..."

Ако сте използвали опцията "Използвай депозит от..." и сте регистрирали грешен трансфер към дадено фолио, трябва да анулирате това плащане за прехвърляне на депозит, за да възстановите депозитната сума.

Прехвърлените суми се анулират в три стъпки:

  • В екрана на фолиото, където е консумиран депозита, анулирайте плащането, маркирано с тип плащане "Прехвърляне (вътрешно)";
  • В екрана на депозитното фолио, анулирайте отрицателното плащане, маркирано с тип плащане "Прехвърляне (вътрешно)";
  • В екрана на депозитно фолио, отворете и анулирайте коригиращото фолио за съответната сума.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница