Депозити и депозитни модели

Променена на: Fri, 13 ян, 2023 в 1:15 PM

Print

Clock  PMS+ ви дава възможност да обработвате предварителни плащания за бъдещи услуги. Наричаме тези плащания депозити. Може да ги отразите в специален вид фолиа към резервациите, компаниите и мероприятията. В последствие тези суми може да се използват за плащане на конкретни услуги.

Депозитни модели

Clock  PMS+ поддържа два модела на работа с депозитите. Разликата в двата модела е в начина, по който те се консумират. Възможно е да работите паралелно с двата модела или да изберете един от тях. Може да Активирате/Деактивирате всеки модел от меню “Данъчни настройки”, секция “Депозитни модели”

Депозитен модел “Трансфер на плащане”

Консумирането на платената сума се инициира от стандартното фолио, където са начислени услугите, за които ще се използва депозита. Този модел използва функцията  “Използвай депозит от..”.

В резултат се създава:

  • Плащане с положителна стойност във фолиото приемник. Типът на плащането е “Прехвърляне (вътрешно)”, поддържа се информация за фолиото източник, от което е трансферирано;
  • Плащане с отрицателна стойност в Депозитното фолио. Типът на плащането е “Прехвърляне (вътрешно)”, поддържа се информация за фолиото приемник, към което е трансферирано;
  • Кредитно известие в Депозитното фолио (ако депозитното фолио е било закрито), за размера на изтеглената сума. Това се прави за целите на данъчното облагане. Коригиращото фолио (кредитното известие) има само едно начисление. То е от приходната група "Предварително фактуриран депозит" и е равно на трансферираната сума. По този начин стойността на признатия приход, който е от групата приходи "Предварително фактуриран депозит", се намалява;

Изглед от депозитното фолио:

Изглед от стандартното фолио:

Важно: При закриване на фолиото, в което е използван депозита, системата издава документ за пълния размер на услугите. Сумата на депозита се добавя като плащане “Прехвърляне (вътрешно)” в документа.

Документ:

Депозитен модел “Приспадане на начисленията”

Консумирането на сумата се извършва отново през стандартното фолио, използва се функцията  “Приспадане на аванс” в секцията с начисленията. Опцията е възможна само ако депозитното фолио е закрито. Не може да се използва за плащания от отворени депозитни фолиа.

Резултатът е:

  • Създава се начисление с отрицателна стойност във фолиото приемник. За начислението във фолиото приемник има информация, с кое точно депозитното фолио е свързано. В разпечатката, както и в екрана, може лесно да разберете точно от кое депозитно фолио е произтекло;
  • В депозитното фолио, в секция “Приспаднати аванси”, се добавя запис за консумираната сума и в кое фолио е използвана;

Изглед от депозитното фолио:

Изглед от стандартното фолио:

Важно: При закриване на фолито, в което е използван депозита, системата издава документ за разликата, която клиентът трябва да доплати. Сумата на депозита се приспада като начисление с отрицателен знак.

Документ:

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница