ОРС - използване от фирми

Променена на: Tue, 20 септ, 2022 в 3:27 PM

Print

Онлайн резервационната система (ОРС) на Clock PMS+ може да се използва  за директни резервации от вашите партньори. По този начин използвате ОРС, за да предоставяте на вашите партньори специални оферти, които иначе не са налични.

Настройка

Добавяне на фирмен профил към ОРС

 • От навигацията изберете "Фирма" - "Търсене на фирми";
 • Редактирайте или създайте фирмен профил;
 • Моля, въведете или изберете стойност за полетата "Код за достъп" и "Роля" от ОРС раздела;
  • Код за достъп - кодът, необходим в ОРС за партньора, за да достъпи тарифите за фирмения профил;
  • Роля - ако профилът трябва да се третира като Фирма или Агент при създаването на резервация през ОРС ;

Избиране на тарифи за фирмения профил

 • От навигацията изберете "Фирма" - "Търсене на фирми";
 • Използвайте инструментът за търсене, за да намерите и редактирате фирмения профил;
 • Разделът "Тарифа" ви позволява пряко да изберете тарифите, които ще бъдат налични в ОРС за този профил; 

Тарифите могат да бъдат избрани от бутона  'Добави'. Задръжте 'Ctrl / Cmd' и  кликнете въху редовете,  съдържащи желаните тарифи, за да добавите множество тарифи наведнъж.

Употреба

Ако имате поне един фирмен профил, за който горните настройки са завършени, ще има ново поле на първата страница на ОРС, наречено "Фирмен код".

След въвеждането на кода, само тарифите от фирмения профил ще бъдат използвани за следващите стъпки на резервационния процес.

На третата страница на ОРС вие ще можете да изберете лице за контакт на базата на настройките на фирмата (ако такава е избрана във настройките на профила) или  да въведете данни за различно лице.

След приключването на резервационния процес ще бъде създадена резервация с избраната тарифа и фирмения профил, като този фирмен профил ще бъде добавен като Фирма или Агент (в зависимост от настройките на профила).

Забележка:
 • Използването на малки и големи букви е от значение за фирмения код.
 • Не е нужно да публикувате тарифите, свързани с фирмения профил в стандартните ОРС настройки.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница