1. Домакински дейности, схема и прогноза
 2. Домакински сектори


По подразбиране всеки акаунт в Clock PMS+ е настроен да използва домакинската функционалност "Статус на стая"  (Традиционно домакинство, повече информация тук: Домакинство - традиционен модел). Домакинство V2 е функционалност, която ви предоставя възможност да управлявате вашето домакинство чрез "Домакински задачи".

Ето кои са случаите, към които е насочено Домакинство V2:

 • Кои стаи трябва да се почистят и какви процедури и консумативи ще са необходими за всяка стая, като се има предвид фактът, че задачите могат да се различават в зависимост от конкретния ден на престой, типа на стаята и тарифата (пакета);
 • Как да се разпределят равномерно задачите между наличните камериерки;
 • Как да информирате камериерките за стаите с ранно пристигане, които са с висок приоритет;
 • Как да уведомите камериерките, че някои стаи се нуждаят от допълнително легло или бебешка кошара;
 • Как да уведомите камериерките, че даден гост има конкретни желания, например "Повече одеяла" или "По-малко възглавници";
 • Как по-добре да се изясни, че за определени стаи са необходими специални консумативи, например "Бутилка шампанско и цветя", или обратният случай - "Не е необходимо попълване на минибара";
 • Как да предупреждаваме, че определени гости имат специални нужди, например "Хипоалергенни одеяла";
 • Как да следите за други проблеми в стаята, свързани с поддръжката, например "Дистанционното управление не работи". Накратко, какво е естеството на проблема и кой ще го отстрани;
 • Как да се справите с изгубената и намерена собственост в хотела;
 • Как да определите коя камериерка е почистила определена стая на дадена дата;

Домакински задачи, схеми и прогноза

Задачите са отделните дейности, изпълнявани от камериерките във връзка с обслужването на всяка стая. В зависимост от нуждите ви можете да дефинирате задачите общо или по-подробно. Например можете да зададете различни индивидуални задачи като "Почистване с прахосмукачка", "Почистване на тоалетна", "Почистване на баня" и т.н. или да включите всички вече споменати дейности в една обща задача: "Ежедневно почистване и попълване на консумативите". Подробният подход е подходящ, когато определени дейности се пропускат в определени дни от престоя. По този начин можете да посочите какво трябва да се направи през всеки ден от престоя. Общият подход е препоръчителен, когато задачите не се различават през отделните дни.


Всяка задача може да има свой код. Използвайте кодовете, за да направите представянето на дейностите в справка "Домакинство" и самата справка по-компактни.


За всяка отделна задача можете да зададете брой на кредитите. Можете да разглеждате тези кредити като времето, необходимо за всяка задача. Тяхната роля е много важна за правилното разпределение на работата между камериерките. Количеството на кредитите може да бъде зададено в самия домакинска схема, като там това количество ще се отнася за комбинацията от задачи в конкретния ред на схемата.


За да зададете задача, от навигацията отидете на Настройки->Всички настройки->Домакинство->Задачи.

 Силно ви препоръчваме да разгледате пълния набор от възможности на модула, преди да пристъпите към настройката.


Дневният лимит на домакинските кредитите на една камериерка може да се зададе от Настройки->Всички настройки->Домакинство->Кредити->Дневни кредити по подразбиране на камериерка;


Домакинските схеми определят кои задачи, кога и за кой тип стая да се извършват. Можете да определите какво да се извършва при пристигане, на всеки N дни или при заминаване. Например, на всеки 2 дни - "Почистване и смяна на чаршафи", на всеки 1 ден - "Смяна на кърпи".


За всеки ред от схемата за почистване можете да посочите определен брой кредити (т.е. колко време ще е необходимо за изпълнение на конкретните задачи), ако остане празен, системата ще използва сумата от кредити, предварително определена за всяка задача. За да активирате схемата, ще трябва да я свържете с типовете стаи, за които ще се отнася. Ако няколко схеми са свързани с даден тип стая, всички те ще се отнасят за този тип стая. По този начин можете да разделите всички общи дейности за различните типове стаи в една схема и да я свържете с всички типове стаи, като същевременно създадете отделни схеми на специфични дейности за всеки тип стая.


Можете да имате схеми, които не са свързани с нито един тип стая. Тези схеми няма да се активират автоматично. Можете да ги използвате за специфични цени и пакети. Това е обяснено в статията Домакинство V2 - операции.


За да настроите схемите, отидете в Настройки->Всички настройки->Домакинство->Схема задачи.


Моля, обърнете внимание, че създаването дори на един план ще ви попречи да използвате старата домакинска функционалност. 

Домакински сектори

Можете да добавяте домакински сектори към вашите стаи, така че те да бъдат групирани и да се вземат предвид при автоматичното разпределяне на задачите за почистване. 

Пример:

 • Всеки от етажите на хотела може да се разглежда като сектор - 1-ви етаж е сектор 1, 2-ри етаж е сектор 2 и т.н.
 • Тогава можете да зададете Сектор 1 за всички стаи на 1-ви етаж, Сектор 2 за всички стаи на 2-ри етаж и т.н. 
 • Домакинският сектор може да бъде избран за вашите стаи от Настройки->Всички настройки-> Стая:
  • Отворете желаната стайна единица.
  • Въведете или изберете сектора в полето "Сектор".

Информация за използването на Домакинство V2 можете да намерите в статията Домакинство V2 - операции.


Интеграцията на Домакинство V2 с Личния портал: Домакински задачи могат да се създават от госта чрез Персоналния портал на госта. Можете да научите повече от статията Персонален портал на госта.