Google Analytics и други онлайн проследяващи продукти

Променена на: Tue, 20 септ, 2022 в 3:19 PM

Print

Може да използвате два типа проследяващи кода за Google Analytics и други онлайн проследяващи продукти - статични и динамични.

Статични проследяващи кодове

Статичните кодове не се променят, не съдържат динамична информация като сума по резервацията или идентификация на транзакцията. Клиентите могат да използват свои собствени проследяващи кодове (от своите собствени Google Analytics акаунти или друг онлайн проследяващ продукт). Много лесно е да зададете този статичен проследяващ код в ОРС:

  • От навигацията щракнете върху "Уеб" и изберете "Настройки - Онлайн резервационна система";
  • Отидете на секцията "Google Analytics";
  • В тази секция поставете проследяващия код от вашата Google Analytics акаунт или друг онлайн проследяващ софтуер;
  • Запишете
Клиентът (хотелът)  е отговорен за проверката на PCI DSS съответствието на разработчика на  java скрипта, вкаран в ОРС.

Динамични проследяващи кодове

Динамични параметри

Проследяващият код може да съдържа променливи/параметри. Системата ще замени параметъра със съответстващата му стойност. По този начин окончателният проследяващ скрипт може да съдържа данни относно пристигания, резервацията и сумата.

Всички параметри следва да бъдат поставени между двойни къдрави скоби: {{параметър}}

{{page_name}}Име на ОРС страницата
{{today}}Днешната дата
{{arrival}}Дата на пристигане. Не е налично на първата страница. Минималният брой дати на пристигане, ако са резервирани множество пристигания.
{{departure}}Дата на заминаване. Не е налично на първата страница. Максималният брой дати на заминаване, ако са резервирани множество заминавания.
{{stay}}Престой. Не е налично на първата страница.
{{first_name}}Име на госта. Не е налично на първата страница.
{{last_name}}Фамилия на госта. Не е налично на първата страница.
{{e_mail}}Имейл на госта. Не е налично на първата страница.
{{has_availability}}Ако търсенето намери налични продукти, параметърът е 'true', иначе е 'false'. Налично само на продуктовата (втора) страница.
{{lead_days}}Колко дни преди пристигане е създадена резервацията. Разликата между днешната дата и датата на пристигане. Не е налично на първата страница.
{{booking_price}}Крайната цена на избраните стаи.
{{booking_price_currency}}Валутата на резервационната цена.
{{booking_number}}Списък с номера на резервации. Налично на последната страница само.
{{booked_rooms}}Колко стаи са резервирани. Налично на последната страница само.

Собствени динамични проследяващи кодове

Освен статичните проследяващи кодове и стандартните GA ecommerce проследяващи кодове, можете също така да използвате собствени динамични такива. За тази цел, моля, свържете се със сервизния екип на Clock Software за настройката на собствени динамични кодове (допълнително заплатима услуга). Необходимо е и да ни изпратите:

  • Точен източник на проследяващите кодове;
  • Какви данни точно и на кои места да ги заменят;
  • На кои страници следва да поставим проследяващите кодове;
Тракер, уиджет или други скриптове може да изискват PCI DSS атестация, за да бъдат изпратени, включително собствени java скриптове в ОРС.

Анализ - Препращащ трафик от трети страни платежни доставчици / проследяване на различни поддомейни

Как изключването на препращащ трафик се отразява на вашите данни

Цялата статия ...

По подразбиране дадено препращане  автоматично задейства нова сесия. Когато изключите източник на препращане, трафикът, който пристига на вашия  сайт от изключения домейн не задейства нова сесия. Ако желаете трафик, пристигащ от конкретен сайт, да задейства нова сесия, не включвате този домейн в тази таблица.

Тъй като всяко препращане задейства нова сесия, когато изключвате препращания (или не изключвате препращания), това  се отразява на това как сесиите се изчисляват във вашия акаунт. Същото взаимодействие може да бъде преброено като една или две сесии въз основа на това как третирате препращанията. Например, потребител на my-site.com отива на your-site.com и след това се връща на my-site.com. Ако не изключите your-site.com като препращащ домейн, броят се две сесии. Но ако изключите препращания от your-site.com, второто идване на my-site.com не задейства нова сесия, както и само една сесия се брои.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница