Картови Плащания чрез Платежен оператор

Настройка на платежен оператор 6

Научете как се конфигурират настройките на вашия платежен оператор

Научете повече

Обработка на картови плащания 2

Работете с картови плащания в Clock PMS+ през поддържан платежен оператор

Научете повече